Volgens studie kan cannabis gedrag verbeteren bij patiënten met dementie

14 april 2019

Wetenschap/mens: Volgens een observationele studie kan cannabis het gedrag verbeteren bij patiënten met dementie

Tien vrouwelijke dementie patiënten met ernstige gedragsstoornissen toonde een significante verbetering na twee maanden orale toediening van een cannabis extract. Wetenschappers van de Vakgroep eerstelijnszorg en communautaire geneeskunde van het universitair ziekenhuis in Genève, Zwitserland, publiceerde de studieresultaten van hun in het tijdschrift medicinale cannabis en cannabinoïden. De patiënten namen een cannabistinctuur in, de een verhouding van THC tot CBD bevatte van 1 : 2. Na 1 maand ontvingen zij een gemiddelde dosis van 8,8 mg THC en 17,6 mg CBD, die grotendeels stabiel bleef na 2 maanden (gemiddeld 9 mg THC en 18 mg CBD).

Waarden van een visuele analoge schaal voor gedragsproblemen daalde na 2 maanden met 40% en de evaluatie van de stijfheid met 50%. De helft van de patiënten verminderde of stopte andere psychotrope medicatie. Het personeel waardeerde de afname van de stijfheid, dat vergemakkelijkt de dagelijkse zorg en vervoer, verbeterd rechtstreeks contact met de patiënt, de verbetering van en de vermindering van constipatie is te wijten aan lagere doses van opiaten. Er was geen vermindering van cannabis op grond van bijwerkingen.

Broers B, Patà Z, Mina A, Wampfler J, de Saussure C, Pautex S. Prescription of a THC/CBD-Based Medication to Patients with Dementia: A Pilot Study in Geneva. Med Cannabis Cannabinoids, 4. April 2019 [im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Cannabis kann gemäß einer Beobachtungsstudie das Verhalten bei Patienten mit Demenz verbessern

Zehn weibliche Demenzpatienten mit schwerwiegenden Verhaltensstörungen zeigten nach zweimonatiger Verabreichung eines oralen Cannabisextrakts eine signifikante Verbesserung. Wissenschaftler der Abteilung für Grundversorgung und Gemeinschaftsmedizin der Universitätskliniken in Genf, Schweiz, veröffentlichten ihre Studienergebnisse in der Zeitschrift Medical Cannabis and Cannabinoids. Die Patientinnen nahmen eine Cannabistinktur ein, die ein Verhältnis von THC zu CBD von 1 zu 2 enthielt. Sie erhielten nach 1 Monat eine mittlere Dosis von 8,8 mg THC und 17,6 mg CBD, die nach 2 Monaten weitgehend stabil blieb (durchschnittlich 9 mg THC und 18 mg CBD).

Werte einer visuellen Analogskala für Verhaltensprobleme sank nach 2 Monaten um 40 % und die Bewertung der Steifheit um 50 %. Die Hälfte der Patienten verringerte oder setzte andere psychotrope Medikamente ab. Die Mitarbeiter schätzten den Rückgang der Steifheit, die die tägliche Pflege und Transporte erleichterte, den verbesserten direkten Kontakt mit den Patienten, die Verbesserung des Verhaltens und die Verringerung der Verstopfung aufgrund geringerer Opiatdosen. Es gab keine Reduzierung von Cannabis aufgrund von Nebenwirkungen.

Broers B, Patà Z, Mina A, Wampfler J, de Saussure C, Pautex S. Prescription of a THC/CBD-Based Medication to Patients with Dementia: A Pilot Study in Geneva. Med Cannabis Cannabinoids, 4. April 2019 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

 

Lees ook:

Alzheimer (Dementie)

Gebruik medicinale cannabis bij de ziekte van Alzheimer (dementie)