Cannabisgebruik hangt samen met meer lichaamsbeweging

28 april 2021

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik hangt samen met meer lichaamsbeweging volgens 2 studies

Twee studies uit het VK en de VS suggereren dat cannabisgebruik positief geassocieerd is met lichamelijke activiteit en lichaamsbeweging. Volgens onderzoek van het Cambridge Centre for Sport and Exercise Science van de Anglia Ruskin University, VK, werd cannabisgebruik bij 15 822 deelnemers (gemiddelde leeftijd: 37,5 jaar) geassocieerd met een matig hogere mate van lichamelijke activiteit. Zij concludeerden dat “cannabisgebruik geassocieerd was met hogere niveaus van lichamelijke activiteit en zittijd. Bij interventies om het cannabisgebruik in de VS te verminderen, kan het gepast zijn om lichamelijke activiteit te bevorderen en ervoor te zorgen dat lichamelijke activiteit wordt gehandhaafd zodra het cannabisgebruik is gestopt.”

Deze resultaten worden ondersteund door gegevens van het Centrum voor Kinderen en Gezinnen van de Florida International University in Miami, VS. Deelnemers aan de studie waren 387 adolescenten in de leeftijd van 15-18 jaar die met een tussenpoos van 6 maanden twee evaluaties invulden. Meer lichaamsbeweging bij begin studie werd geassocieerd met een grotere cannabisgebruiksfrequentie (CU) bij de 6-maanden follow-up. De auteurs schreven dat “in tegenstelling tot de hypothesen, adolescenten die meer lichaamsbeweging rapporteerden bij begin studie ook een hogere CU-frequentie rapporteerden in onze steekproef”.

Science/Human: Cannabis use is associated with increased physical activity according to 2 studies

Two studies from the UK and the US suggest that cannabis use is positively associated with physical activity and exercise. According to research at the Cambridge Centre for Sport and Exercise Science of Anglia Ruskin University, UK, with 15,822 participants (mean age: 37.5 years) cannabis use was associated with a moderately higher degree of physical activity. They concluded that “cannabis consumption was associated with higher levels of physical activity and sitting time. When intervening to reduce cannabis consumption in the US populations, it may be appropriate to promote physical activity and ensure physical activity is maintained once cannabis consumption is stopped.”

These results are supported by data from the Center for Children and Families of the Florida International University in Miami, USA. Study participants were 387 adolescents aged 15-18 who completed two assessments 6 months apart. More exercise at baseline was associated with greater cannabis use (CU) frequency at the 6-month follow-up. Authors wrote that “contrary to hypotheses, adolescents reporting more exercise at baseline also reported higher CU frequency in our sample.”

Pacheco-Colón I, Salamanca MJ, Coxe S, Hawes SW, Gonzalez R. Exercise, Decision-Making, and Cannabis-Related Outcomes among Adolescents. Subst Use Misuse. 2021:1-10.
Smith L, Sherratt F, Barnett Y, Cao C, Tully MA, Koyanagi A, Jacob L, Soysal P, López Sánchez GF, Shin JI, Yang L. Physical activity, sedentary behaviour and cannabis use in 15,822 US adults: cross-sectional analyses from NHANES. Public Health. 2021;193:76-82.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook