Volgens onderzoek gebruiken Patiënten met het Tourette syndroom liever medicinale cannabis dan pure THC en Sativex

10 januari 2020

Wetenschap / Mens: Volgens een onderzoek gebruiken Patiënten met het Tourette syndroom liever medicinale cannabis dan pure THC en Sativex

Volgens een online enquête uitgevoerd door onderzoekers van de Medical School van Hannover, Duitsland, en de Medische Universiteit van Warschau, Polen, kunnen op cannabis gebaseerde medicijnen een effectieve behandeling zijn tegen symptomen van het Tourette syndroom. De enquête omvatte alle patiënten gezien op een gegeven moment in de kliniek of Psychiatry, Sociale Psychiatrie en Psychotherapie van de Medical School van Hannover, op cannabis gebaseerde medicijnen hadden gebruikt voor de behandeling van Gilles de la Tourette. 98 patiënten werden geïdentificeerd.

Van de 38 patiënten van wie gegevens werden geanalyseerd werd door 66% een voorkeursbehandeling gegeven voor medicinale cannabis, 18% voor dronabinol, 11% voor Sativex en 5% voor straat cannabis. In totaal resulteerde op cannabis gebaseerde medicijnen in een subjectieve verbetering van de tics en comorbiditeit. De meeste comorbiditeit waren obsessief-compulsieve stoornis, ADHD en slaapstoornissen. Doseringen van op cannabis gebaseerde medicijnen varieerde aanzienlijk.

Milosev LM, Psathakis N, Szejko N, Jakubovski E, Müller-Vahl KR. Retrospective analysis and online survey. Cannabis Cannabinoid Res. 2019;4(4):265-274.

Science/Human: Patients with Tourette syndrome prefer medicinal cannabis over pure THC and Sativex according to a survey

According to an online survey conducted by researchers of the Medical School of Hannover, Germany, and the Medical University of Warsaw, Poland, cannabis-based medicines may be an effective treatment against symptoms of Tourette syndrome. The survey included all patients seen at some time at the Clinic of Psychiatry, Social Psychiatry and Psychotherapy of the Medical School of Hannover, who had used cannabis-based medicines for the treatment of Tourette syndrome. 98 patients were identified.

Of the 38 patients whose data have been analysed, 66% preferred treatment with medicinal cannabis, 18% dronabinol, 11% Sativex, and 5% street cannabis. Altogether, cannabis-based medicines resulted in a subjective improvement of tics and comorbidities. Most comorbidities were obsessive compulsive disorder, ADHD and sleeping disorders. Dosages of cannabis-based medicines varied considerably.

Milosev LM, Psathakis N, Szejko N, Jakubovski E, Müller-Vahl KR. Retrospective analysis and online survey. Cannabis Cannabinoid Res. 2019;4(4):265-274.

Wissenschaft/Mensch: Patienten mit Tourette-Syndrom bevorzugen laut einer Umfrage medizinischen Cannabis gegenüber reinem THC und Sativex

Laut einer Online-Umfrage, die von Forschern der Medizinischen Hochschule Hannover, Deutschland, und der Medizinischen Universität Warschau, Polen, durchgeführt wurde, können Medikamente auf Cannabisbasis eine wirksame Behandlung gegen die Symptome des Tourette-Syndroms sein. Die Umfrage umfasste alle Patienten, die irgendwann einmal in der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover behandelt wurden und Cannabis-basierte Medikamente zur Therapie des Tourette-Syndroms verwendet hatten. Es wurden 98 Patienten identifiziert.

Von den 38 Patienten, deren Daten analysiert wurden, bevorzugten 66 % eine Behandlung mit medizinischem Cannabis, 18 % Dronabinol, 11 % Sativex und 5 % Straßencannabis. Insgesamt führte das cannabisbasierte Medikament zu einer subjektiven Verbesserung der Tics und Komorbiditäten. Die meisten Komorbiditäten waren Zwangsstörungen, ADHS und Schlafstörungen. Die Dosierungen der Medikamente auf Cannabisbasis variierten erheblich.

Milosev LM, Psathakis N, Szejko N, Jakubovski E, Müller-Vahl KR. Retrospective analysis and online survey. Cannabis Cannabinoid Res. 2019;4(4):265-274.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook