CBD in cannabisbloemen kan bijwerkingen van THC verminderen

02 augustus 2023

Wetenschap/Mens: CBD in cannabisbloemen kan bijwerkingen van THC verminderen

Een studie met 159 regelmatige cannabisgebruikers, uitgevoerd aan het departement Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit van Colorado in Boulder (VS), heeft aangetoond dat CBD de angst veroorzaakt door bloemen met een hoog THC-gehalte vermindert. Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan toediening van een van de drie chemovars (THC-dominant: 24% THC, 1% CBD; THC+CBD: 9% THC, 10% CBD; CBD-dominant: 1% THC, 23% CBD). De effecten werden beoordeeld voor, onmiddellijk na en 1 uur na ad libitum toediening van de hun toegewezen chemovar.

De THC + CBD chemovar werd geassocieerd met vergelijkbare niveaus van positieve subjectieve effecten, maar significant minder paranoia en angst, in vergelijking met de THC-dominante chemovar. Personen die een THC + CBD chemovar gebruikten hadden significant lagere plasma THC concentraties en rapporteerden minder paranoia en angst, terwijl ze ook vergelijkbare positieve stemmingseffecten rapporteerden in vergelijking met personen die alleen THC gebruikten. Onderzoekers schreven dat deze resultaten “intrigerend zijn vanuit het perspectief van schadebeperking”.

 

 

Science/Human: CBD in cannabis flowers may reduce side effects of THC

 

A study with 159 regular cannabis users conducted at the Department of Psychology and Neuroscience of the University of Colorado in Boulder, USA, showed that CBD reduces anxiety caused by flowers high in THC. Participants were randomly assigned to administration of one of three chemovars (THC-dominant: 24% THC, 1% CBD; THC+CBD: 9% THC, 10% CBD; CBD-dominant: 1% THC, 23% CBD). Effects were assessed before, immediately after, and 1 h after ad libitum administration of their assigned chemovar.

The THC + CBD chemovar was associated with similar levels of positive subjective effects, but significantly less paranoia and anxiety, as compared to the THC-dominant chemovar. Individuals using a THC + CBD chemovar had significantly lower plasma THC concentrations and reported less paranoia and anxiety while also reporting similar positive mood effects as compared to individuals using THC only. Researchers wrote that these results are “intriguing from a harm reduction perspective.”

Gibson LP, Karoly HC, Ellingson JM, Klawitter J, Sempio C, Squeri JE, Bryan AD, Bidwell LC, Hutchison KE. Effects of cannabidiol in cannabis flower: Implications for harm reduction. Addict Biol. 2021:e13092.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

 

Dit artikel is het tegenovergestelde als wat het Trimbos beweert, dat het CBD gehalte niet zo belangrijk is als wordt gedacht!

Lees ook