Volgens grote studie heeft Cannabisgebruik geen effect op cognitief functioneren bij adolescenten

27 juli 2021

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik heeft geen effect op cognitief functioneren bij adolescenten volgens grote studie

Bij 804 adolescenten (441 vrouwen en 363 mannen) vonden onderzoekers van het departement Psychiatrie en Psychotherapie van het Charité-ziekenhuis in Berlijn, Duitsland, geen negatief effect van cannabisgebruik op de cognitieve vermogens. De deelnemers werden onderzocht op de leeftijd van 14 jaar en 5 jaar later op de leeftijd van 19 jaar.

Zij concludeerden uit hun gegevens dat “de besluitvorming niet nadelig wordt beïnvloed wanneer cannabis met mate wordt gebruikt en het begin van het gebruik na de leeftijd van 15 jaar plaatsvindt”. Zij schreven verder dat “we cross-sectioneel geen significante neurocognitieve verschillen ontdekten voor het begin van het drugsgebruik. Echter, na controle voor verwarrende factoren, werd licht cannabisgebruik en laat cannabisgebruik geassocieerd met verhoogde besluitvormingsvaardigheden, zowel cross-sectioneel bij follow-up als longitudinaal in vergelijking met niet-gebruikende controles. (…) We vinden geen bewijs voor de veronderstelling dat cannabisgebruik leidt tot een afname van neurocognitieve vaardigheden.”

Science/Human: Cannabis use has no effect on cognitive functioning in adolescents according to large study

 

In 804 adolescents (441 females and 363 males) investigators of the Department of Psychiatry and Psychotherapy of the Charité Hospital in Berlin, Germany, did not find any negative effect on cognitive abilities by cannabis use. Participants were investigated at the age of 14 and 5 years later at the age of 19.

They concluded from their data that “decision making is not impaired when cannabis is used in moderation, and onset of use occurs after the age of 15.” They further wrote that “cross-sectionally, we detected no significant neurocognitive differences before initiation of drug use. However, after controlling for confounders, light cannabis use as well as late-onset thereof was associated with increased decision-making skills both cross-sectionally at follow-up as well as longitudinally compared to non-using controls. (…) We find no evidence to support the presumption that cannabis consumption leads to a decline in neurocognitive ability.”

Wendel LK, Daedelow L, Kaminski J, Banaschewski T, Millenet S, Bokde ALW, Burke Quinlan E, Desrivières S, Flore H, Grigis A, Garavan H, Gowland P, Heinz A, Brühl R, Martinotk JL, Artigeskl E, Neesbe F, Papadopoulos Orfanos D, Walter H. Residual effects of cannabis-use on neuropsychological functioning.2021;59.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook