Inhalatie van cannabis vermindert angst en stress

23 februari 2021

Wetenschap/mens: Inhalatie van cannabis vermindert angst en stress

Een onderzoek onder 670 mensen die een software gebruiken om cannabiseffecten rechtstreeks te rapporteren, suggereert dat de meerderheid van de patiënten verlichting van angstgerelateerde symptomen ervoer na consumptie van cannabisbloemen, en dat van de productkenmerken, hogere THC-niveaus de sterkste factoren van verlichting waren. Onderzoekers van het Department of Economics van de University of New Mexico in Albuquerque (VS) gebruikten een observationele onderzoeksopzet om te evalueren welke typen vaak gelabelde productkenmerken van cannabisbloemen geassocieerd zijn met veranderingen in de kortstondige gevoelens van distress-gerelateerde symptomen.

In totaal werd een afname in symptoomintensiteit gerapporteerd in ongeveer 96% van de cannabisgebruiksessies, een toename in ongeveer 2% van de sessies, en geen verandering in ongeveer 2% van de sessies. Modellen met vaste effecten toonden aan dat respondenten gemiddeld een maximale vermindering van de symptoomintensiteit registreerden van 4,3 punten voor agitatie/irritatie, 3,5 punten voor angst, en 4,0 punten voor stress op een 11-punts visuele analoge schaal. Symptoomverlichting werd voornamelijk geassocieerd met THC-niveaus, terwijl CBD-niveaus “over het algemeen niet geassocieerd werden met veranderingen in symptoomintensiteitsniveaus”. In een minderheid van de cannabisgebruiksessies (minder dan 13%) rapporteerden cannabisgebruikers anxiogene gerelateerde negatieve bijwerkingen, waaronder zich angstig, geïrriteerd of paranoïde voelen.

Science/Human: Inhalation of cannabis reduces anxiety and stress

A study among 670 people using a software to directly report cannabis effects suggests the majority of patients experienced relief from distress-related symptoms following consumption of cannabis flowers, and that among product characteristics, higher THC levels were the strongest factors of relief. Researchers of the Department of Economics of the University of New Mexico in Albuquerque, USA, used an observational research design to evaluate which types of commonly labelled cannabis flower product characteristics are associated with changes in momentary feelings of distress-related symptoms.

In total, a decrease in symptom intensity levels was reported in about 96% of cannabis usage sessions, an increase in about 2% of sessions, and no change in about 2% of sessions. Fixed effects models showed, on average, respondents recorded a maximum symptom intensity reduction of 4.3 points for agitation/irritability, 3.5 points for anxiety, and 4.0 for stress on an 11-point visual analogue scale. Symptom relief was mainly associated with THC levels, while CBD levels “were generally not associated with changes in symptom intensity levels.” In a minority of cannabis use sessions (less than 13%), cannabis users reported anxiogenic-related negative side effects including feeling anxious, irritable or paranoid.

Stith SS., Li X, Diviant JP., Brockelman FC., Keeling KS., Hall B, Vigil JM. The effectiveness of inhaled Cannabis flower for the treatment of agitation/irritability, anxiety, and common stress. J Cannabis Res. 2020;2:47.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook