CBD is effectief in het verminderen van sociale angst en psychotische symptomen

19 oktober 2020

Wetenschap / Mens: CBD was effectief in het verminderen van sociale angst en psychotische symptomen volgens een case report

Volgens een artikel gepubliceerd in het British Medical Journal, had een 20-jarige man met ernstige sociale angststoornissen, depressieve stoornis, slapeloosheid en psychotische symptomen baat bij een aanvullende behandeling met CBD in doses tussen 200 en 800 mg per dag gedurende 6 maanden.

“Tijdens de behandeling met CBD ervoer hij subjectieve voordelen voor zijn angst, depressie en positieve symptomen tijdens de behandeling, die zijn bevestigd door clinici en door middel van gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten”, schreven de auteurs vanuit Australië.

Centrum voor geestelijke gezondheid van adolescenten, Melbourne University, Victoria, Australië.

Wissenschaft/Mensch: CBD war in einem Fallbericht wirksam bei der Reduzierung von sozialer Angst und psychotischen Symptomen

Nach einem im British Medical Journal veröffentlichten Artikel profitierte ein 20 Jahre alter Mann mit schweren sozialen Angststörungen, schweren depressiven Störungen, Schlaflosigkeit und psychotischen Symptomen von einer zusätzlichen Behandlung mit CBD in Dosen zwischen 200 und 800 mg pro Tag über 6 Monate hinweg.

“Während der Behandlung mit CBD erfuhr er subjektive Vorteile für seine Angst, Depression und positiven Symptome während der Behandlung, die von Klinikern und durch standardisierte Forschungsinstrumente bestätigt wurden”, schrieben die Autoren aus Australien.

Zentrum für Jugendpsychische Gesundheit, Universität Melbourne, Victoria, Australien.

Science/Human: CBD was effective in reducing social anxiety and psychotic symptoms in a case report

According to an article published in the British Medical Journal a 20–year-old man with severe social anxiety disorder, major depressive disorder, insomnia and psychotic symptoms profitable from additional treatment with CBD in doses between 200 and 800 mg per day for 6 months.

“During treatment with CBD, he experienced subjective benefits to his anxiety, depression and positive symptoms during treatment that were confirmed by clinicians and by standardised research instruments,” the authors from Australia wrote.

Centre for Youth Mental Health, University of Melbourne, Victoria, Australia.

Berger M, et al. BMJ Case Rep. 2020;13(10):e235307

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook