Het voortdurende stigma rond het medicinaal gebruik van cannabis

26 januari 2021

Het voortdurende stigma rond medisch cannabisgebruik

Een  nieuw project om het therapeutisch gebruik van cannabis te destigmatiseren.

Cannabis werd in oktober 2018 gelegaliseerd in Canada, en is nu verkrijgbaar in verschillende winkels. Interessant is dat Health Canada zojuist de resultaten van zijn Canadese Cannabis-enquête 2020 heeft vrijgegeven, waaruit bleek dat 27% van de Canadezen het afgelopen jaar cannabis had gebruikt. Ongeveer de helft van de cannabisgebruikers verklaarde dat zij cannabis voor medische doeleinden gebruikten, waarbij het gebruik bijzonder hoog was onder mensen met een slechte of redelijke geestelijke gezondheid.

Deze bevindingen overlappen met de bestaande onderzoeksliteratuur, waaruit blijkt dat een aanzienlijk aantal mensen met psychische problemen cannabis therapeutisch gebruikt om symptomen als angst, slapeloosheid, trauma en chronische pijn te beheersen. Dergelijk medicinaal gebruik kan het lijden verminderen, omdat cannabis pijnstillende en kalmerende eigenschappen bevat die over het algemeen effectief en veilig zijn als ze met mate worden gebruikt.

Al met al gebruikt ongeveer 1 op de 7 Canadezen cannabis voor medicinale doeleinden, van wie velen psychische problemen hebben, en er zijn aanwijzingen dat dit een positief effect kan hebben op hun kwaliteit van leven en algeheel welzijn.

Stigma en stereotypen

Hoewel cannabis al meer dan twee jaar legaal is, zijn er nog steeds veel stereotypen en stigma’s rond mensen die medicinale cannabis gebruiken, wat kan leiden tot discriminatie en uitsluiting. Uit een onderzoek van de University of British Columbia bleek bijvoorbeeld dat medicinale cannabisgebruikers vaak werden bestempeld als onverantwoordelijke en onbetrouwbare ‘potheads’ door allerlei mensen, waaronder werkgevers, collega’s en zelfs zorgverleners.

Deze stereotypen zijn ver bezijden de waarheid, want een grote verscheidenheid aan mensen met psychische problemen gebruikt cannabis voor medicinale doeleinden, waaronder professionals, arbeiders, senioren, ouders en militaire veteranen. Uit een onderzoek bleek zelfs dat 52% van de Canadese veteranen met posttraumatische stressstoornis (waaronder velen die in Afghanistan hebben gediend) cannabis gebruikt om redenen als ontspanning, emotionele kalmering en pijnbestrijding.

Deze resultaten komen overeen met de bevindingen van een rapport over medicinaal gebruik van cannabis van de Canadese Senaatssubcommissie voor veteranenzaken, waarin wordt opgemerkt dat veteranen vaak naar cannabis grijpen nadat andere medische behandelingen hebben gefaald of tot ondraaglijke bijwerkingen hebben geleid. Een veteraan vertelde de commissie zelfs dat “medicinale cannabis zijn leven heeft gered en… zijn levenskwaliteit exponentieel heeft verbeterd”, terwijl anderen opmerkten dat cannabis de voorkeur geniet boven opioïden, die verslaving, misbruik en overdosering in de hand kunnen werken.

Kortom, de stigma’s en stereotypen die cannabisgebruikers omgeven, verhullen het feit dat mensen van allerlei rangen en standen cannabis tegenwoordig gebruiken voor heilzame gezondheidsdoeleinden. Met het oog hierop heeft de Mental Health Commission of Canada (een officieel overheidsorgaan) onlangs 14 gemeenschapsgerichte projecten gefinancierd die gericht zijn op het onderzoeken, documenteren en destigmatiseren van cannabisgebruik in diverse groepen.

Stigmabeperking door publieksvoorlichting

De schrijver van dit artikel leid een van deze onlangs gefinancierde projecten, waarbij een reeks educatieve documentaires zal worden geproduceerd over de uiteenlopende redenen waarom mensen met psychische problemen cannabis gebruiken, en over de invloed die dit gebruik heeft op hun welzijn en kwaliteit van leven. Belangrijk is dat de documentaires worden geproduceerd door een sociale onderneming die bestaat uit filmmakers met psychische aandoeningen, die zelf ervaring hebben met sommige van de bovengenoemde stigma’s en stereotypen. Dit betekent dat we onze taken met empathie en begrip zullen benaderen

In deze voorlichtingsvideo’s zullen de stemmen van cannabisgebruikers met psychische problemen op de voorgrond treden, waarbij hun perspectieven voorrang krijgen doordat zij hun verhalen en ervaringen voor de camera kunnen delen. Hoewel de video’s zich zullen richten op de voordelen, zullen ze ook een bespreking bevatten van de potentiële risico’s die zijn verbonden aan cannabisgebruik, met name overmatig gebruik. Daarom zullen we ook een reeks deskundigen interviewen om een verscheidenheid aan perspectieven te garanderen.

Zodra deze video’s klaar zijn, zullen ze vrij beschikbaar worden gesteld op sociale media. Bovendien zullen ze worden vertoond tijdens een reeks georganiseerde filmvertoningen (met paneldiscussies) voor een verscheidenheid aan doelgroepen, waaronder werkgevers, zorgverleners, postsecundaire onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties.

Uiteindelijk hopen we dat dit basisproces van videoproductie en -verspreiding zal bijdragen aan het destigmatiseren van cannabisgebruik om geestelijke en lichamelijke gezondheidsredenen, en zo dit onbegrepen onderwerp uit de schaduw zal halen. Dit kan helpen een klimaat van acceptatie en inclusie te creëren voor het groeiende aantal mensen dat cannabis therapeutisch gebruikt.

Bron

The Continuing Stigma Around Medical Cannabis Use

 

Ook in Nederland gelden dezelfde problemen. Al hebben we sinds 2003 een medicinaal cannabisprogramma, het stigma blijft!

Op je werk, in het verkeer, op reis, om het op recept te krijgen, de beschikbaarheid en goede voorlichting!