Studie: Cannabisgebruik heeft geen negatief effect op mannelijke seksuele functie

06 juli 2021

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik heeft geen negatief effect op mannelijke seksuele functie volgens langetermijnstudie

Volgens een cohortstudie met 7809 mannen van de andrologiekliniek van de Universiteit van Manitoba in Winnipeg, Canada, werd cannabisgebruik niet geassocieerd met significante negatieve effecten op de seksuele functie. Patiënten van 2008-2017 werden opgenomen in de studie. Intakevragenlijsten leverden demografische basisinformatie op, evenals gegevens over middelengebruik en verschillende seksuele functieparameters.

In totaal waren 993 patiënten (12,7%) cannabisgebruikers en 6816 (87,3%) niet-gebruikers. Cannabisgebruikers hadden een significant hogere gemiddelde Sexual Health Inventory for Men-score (21,9 versus 21,2) en een hoger gemiddeld serum totaal testosteron (13,4 nmol/L versus 12,6) dan niet-gebruikers, hoewel zij ook een hoger percentage positieve Androgen Deficiency in the Aging Male-scores hadden (52% versus 46%). Cannabisgebruikers meldden ook een hogere seksuele frequentie in vergelijking met niet-gebruikers. De auteurs concludeerden dat “Cannabisgebruik niet geassocieerd was met klinisch significante schadelijke effecten op mannelijke seksuele parameters in dit cohort.”

Science/Human: Cannabis use has no negative effect on male sexual function according to long-term study

According to a cohort study with 7809 males from the andrology clinic of the University of Manitoba in Winnipeg, Canada, cannabis use was not associated with significant negative effects on sexual function. Patients from 2008-2017 were included in the study. Intake questionnaires provided baseline demographic information, as well as data regarding substance use and various sexual function parameters.

A total of 993 patients (12.7%) were cannabis users and 6816 (87.3%) were non-users. Cannabis users had a significantly higher mean Sexual Health Inventory for Men score (21.9 versus 21.2) and higher mean serum total testosterone (13.4 nmol/L versus 12.6) than non-users, although they also had a higher rate of positive Androgen Deficiency in the Aging Male scores (52% versus 46%). Cannabis users also reported higher sexual frequency compared to non-users. The authors concluded that “Cannabis use was not associated with clinically significant deleterious effects on male sexual parameters in this cohort.”

Shiff B, Blankstein U, Hussaen J, Jarvi K, Grober E, Lo K, Lajkosz K, Krakowsky Y. The impact of cannabis use on male sexual function: A 10-year, single-center experience. Can Urol Assoc J. 2021 Jun 22. [in press].

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook