In Zwitserland wil men het gebruik van cannabis voor medische en recreatieve doeleinden legaliseren

26 oktober 2021

Zwitserland: het land wil het gebruik van cannabis voor medische en recreatieve doeleinden legaliseren

Zwitserland zal een wetgeving opstellen om cannabisgebruik te legaliseren nadat een parlementaire commissie heeft besloten dat de drug niet langer moet worden verboden. De productie, teelt, handel en consumptie van cannabis zal in Zwitserland niet langer verboden zijn nadat een commissie die de drug heeft bestudeerd, heeft aanbevolen de wet te wijzigen.

De Commissie voor sociale zekerheid en gezondheid van de Raad van Staten (SGK-S) heeft gepleit voor het reguleren van cannabis in Zwitserland om de “cannabismarkt te beheersen met het oog op een betere jeugd- en consumentenbescherming”. Het doel van de SGK-S is om de zwarte markt voor de drug in Zwitserland uit te roeien. Een soortgelijk wetsontwerp is thans in voorbereiding in het Zwitserse parlement. Belangrijk is dat niet alleen medisch gebruik, maar ook recreatief gebruik zal worden toegestaan.

 

 

Switzerland: The country wants to legalise the use of cannabis for medicinal and recreational purposes

 

Switzerland will draw up a draft law for the legalisation of cannabis usage, after a parliamentary commission ruled the drug should no longer be banned. The production, cultivation, trade and consumption of cannabis will no longer be banned in Switzerland after a commission investigating the drug said the laws should be changed.

The Social Security and Health Commission of the Council of States (SGK-S) said cannabis should be regulated in Switzerland in order to control the “cannabis market for better youth and consumer protection”. The aim of the SGK-S is to eliminate the black market for the drug in Switzerland. A draft law will now be drawn up in Swiss parliament. Importantly, it appears that not only will medical use be allowed, but recreational use will also be approved.

The Local of 19 October 2021

 

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook