Kamervragen over Het manifest van Brabantse burgemeesters tegen ondermijnende criminaliteit

23 september 2021

Op 22 september zijn onderstaande kamervragen gesteld betreffende Het manifest van Brabantse burgemeesters tegen ondermijnende criminaliteit 

wat je kan lezen in ons bericht: Bijna 40 burgemeesters willen tegen ondermijnende criminaliteit softdrugs legaliseren

Deze zijn ingediend door Barbara Kathmann, Kamerlid Partij van de Arbeid en Medeindiener Attje Kuiken, Kamerlid Partij van de Arbeid

Ze zijn gericht aan F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

2021Z16107

(ingezonden 22 september 2021)

Vragen van de leden Kathmann en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het manifest van Brabantse burgemeesters tegen ondermijnende criminaliteit

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Burgemeesters zijn aanpak drugscriminaliteit zat: ‘Bananenrepubliek dreigt” en het Manifest Ondermijnende Criminaliteit? 1) 2)

Vraag 2

Deelt u de opvatting van de burgemeester van Roosendaal dat “als er geen radicale verandering komt verzandt Nederland in een ‘bananenrepubliek’”? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u zijn mening “dat er meer mensen kapotgaan aan het beleid dat ons land heeft, dan aan softdrugs zelf”? Zo ja, hoe is het dan zover kunnen komen? Zo nee, waarom niet en kunt u begrijpen waar de noodkreet van deze burgemeester vandaan komt?

Vraag 4

Deelt u de mening van de Brabantse burgemeesters die het Manifest hebben ondertekend dat door “het beleid dat in Nederland wordt gevoerd. […] een soort gouden roltrap [is] gecreëerd die jongeren naar de georganiseerde criminaliteit brengt”? Zo ja, hoe gaat u die roltrap stoppen en afbreken? Zo nee, hoe verklaart u dan wel het feit dat er steeds meer jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen?

Vraag 5

Kunt u per punt ingaan op de vier in het Manifest geformuleerde kernpunten en daarbij per kernpunt aangeven: in hoeverre u de analyse en oplossingen deelt of niet deelt en wat u op deze kernpunten reeds doet of gaat doen?

Vraag 6

Indien u van mening bent dat er de punten uit het Manifest zijn die niet of onvoldoende zouden helpen bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, kunt dan aangeven hoe u op die punten die aanpak dan wel ziet?

Vraag 7

Kunt u voor de behandeling van de begroting van uw departement gespecificeerd aangeven waar u de circa 400 mln. euro die extra ter beschikking is gekomen voor de bestrijding van ondermijning concreet aan wilt gaan uitgeven? Zo nee, waarom niet?

1. Omroep Brabant, 17 september 2021, ‘Burgemeesters zijn aanpak drugscriminaliteit zat: ‘Bananenrepubliek dreigt”, https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3959988/burgemeesters-zijn-aanpak-drugscriminaliteit-zat-bananenrepubliek-dreigt

2. Manifest Ondermijnende Criminaliteit, Burgemeesters roepen op tot verbeterde aanpak ondermijning, t manifest

 

Bron

Lees ook