Regelmatig gebruik van cannabis is geassocieerd met minimale afname van rijvaardigheid

07 september 2021

Wetenschap/Mens: Regelmatig cannabisgebruik is geassocieerd met minimale afname van rijvaardigheid

In een onderzoek met 24 occasionele cannabisgebruikers (1 tot 2 keer per week), 31 dagelijkse gebruikers en 30 niet-gebruikers die tests ondergingen in een rijsimulator, “observeerden onderzoekers een afname van de rijvaardigheid beoordeeld met SDLP [standaardafwijking van laterale plaatsing] na acuut cannabis roken die alleen statistisch significant was bij de occasionele gebruikers in vergelijking met de niet-gebruikers.”

Doelstelling: Dagelijkse cannabisgebruikers ontwikkelen tolerantie voor sommige drugseffecten, maar de mate waarin dit de rijvaardigheid vermindert is onzeker. Deze studie vergeleek het effect van acuut cannabisgebruik op de rijvaardigheid bij incidentele en dagelijkse cannabisgebruikers met behulp van een rijsimulator.

Methoden: We gebruikten een within-subjects design om de rijprestaties te observeren van volwassenen tussen 25 en 45 jaar met verschillende cannabisgebruiksgeschiedenissen. Vijfentachtig deelnemers (43 mannen, 42 vrouwen) werden opgenomen in de uiteindelijke analyse: 24 occasionele gebruikers (1 tot 2 keer per week), 31 dagelijkse gebruikers en 30 niet-gebruikers. Een rijsimulator in een auto (MiniSim™, National Advanced Driving Simulator) werd gebruikt om twee metingen van de rijprestaties te verkrijgen, standaardafwijking van laterale plaatsing (SDLP) en snelheid ten opzichte van de aangegeven snelheidslimiet, in gesimuleerde rijscenario’s in de stad op het beginpunt en 30 minuten na een ad libitum cannabis rookperiode van 15 minuten. Deelnemers rookten zelf verstrekte cannabisbloemproducten (15% tot 30% tetrahydrocannabinol (THC)). Bloedmonsters werden genomen voor en na het roken (30 min na het begin van het roken). Niet-gebruikers voerden dezelfde rijscenario’s uit voor en na een gelijkwaardig rustinterval. Veranderingen in de rijprestaties werden geanalyseerd met behulp van herhaalde metingen in algemene lineaire modellen.

Resultaten: De gemiddelde concentraties van THC cannabinoïden in het bloed na het roken waren THC = 6,4 ± 5,6 ng/ml, THC-COOH = 10,9 ± 8,79 ng/ml voor gelegenheidsgebruikers en THC = 36,4 ± 37,4 ng/ml, THC-COOH = 98,1 ± 90,6 ng/ml voor dagelijkse gebruikers. Op een schaal van 0 tot 100 was de gemiddelde score van subjectieve high na gebruik vergelijkbaar bij occasionele gebruikers en dagelijkse gebruikers (respectievelijk 52,4 en 47,2). In de voor covariaten gecorrigeerde analyse vertoonden incidentele gebruikers een significante toename in SDLP in het rechte wegsegment van voor tot na gebruik in vergelijking met niet-gebruikers; niet-gebruikers daalden met gemiddeld 1,1 cm (van 25,5 cm naar 24,4 cm), terwijl incidentele gebruikers met gemiddeld 1,9 cm (van 21,7 cm naar 23,6 cm; p = 0,02) toenamen. Dagelijkse gebruikers verhoogden ook de aangepaste SDLP op rechte wegsegmenten van basislijn tot na gebruik (23,2 cm tot 25,0 cm), maar de verandering ten opzichte van niet-gebruikers was niet statistisch significant (p = 0,08). Het gestandaardiseerde gemiddelde verschil in niet-gecorrigeerde SDLP van basislijn tot na gebruik op de rechte stukken weg tussen occasionele gebruikers en niet-gebruikers was 0,64 (95% CI 0,09 – 1,19), een statistisch significante matige toename. Wanneer incidentele gebruikers werden vergeleken met dagelijkse gebruikers, waren de veranderingen in SDLP van basislijn tot post-status niet statistisch significant. Dagelijkse gebruikers vertoonden een gemiddelde afname in snelheid op rechte stukken van 1.16 mph, een significante verandering vergeleken met een lichte toename in snelheid bij de niet-gebruikers en incidentele gebruikers (p = 0.02 en p = 0.01, respectievelijk).

Conclusie: We observeerden een afname van de rijvaardigheid beoordeeld met SDLP na acuut cannabis roken die alleen statistisch significant was bij de gelegenheidsgebruikers in vergelijking met de niet-gebruikers. Directe contrasten tussen incidentele gebruikers en dagelijkse gebruikers in SDLP waren niet statistisch significant. Dagelijkse gebruikers reden langzamer na cannabisgebruik in vergelijking met de incidentele gebruikersgroep en de niet-gebruikers. De resultaten van het onderzoek tonen niet onomstotelijk aan dat incidentele gebruikers meer rijproblemen vertonen dan dagelijkse gebruikers wanneer beiden ad libitum cannabis roken.

Department of Community and Behavioral Health, Colorado School of Public Health, University of Colorado Anschutz Medical Campus, Aurora, Verenigde Staten.

 

 

Science/Human: Regular cannabis use is associated with minimal decrease of driving abilities

In a study with 24 occasional cannabis users (1 to 2 times per week), 31 daily users and 30 non-users who underwent tests in a driving simulator investigators “observed a decrement in driving performance assessed by SDLP [standard deviation of lateral placement] after acute cannabis smoking that was statistically significant only in the occasional users in comparison to the nonusers.”

Department of Community and Behavioral Health, Colorado School of Public Health, University of Colorado Anschutz Medical Campus, Aurora, United States.

Brooks-Russell A, et al. Accid Anal Prev. 2021;160:106326.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook