Verzoek om Uitzondering patiënten die gebruik maken van medicinale cannabis in het verkeer (speekseltest)

17 februari 2021

Begin februari ontvingen we onderstaand tussenbericht:

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 26 januari 2021
De reactie op uw verzoek van 17 december 2020 jl. en de bijbehorende brief van de Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) van 1 december 2020 jl. aangaande uitzondering patiënten voor gebruik medicinale cannabis in het verkeer, die u heeft gericht aan de minister van Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kan tot mijn spijt niet binnen het door u gevraagde termijn, voor het Notaoverleg Preventie,  worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de afstemming ten behoeve van zorgvuldige en volledige beantwoording meer tijd vergt.
Ik zal u zo spoedig mogelijk mijn reactie doen toekomen.
De minister voor Medische Zorg T. van Ark

Op 1 december 2021 onderstaand bericht ontvangen:

Op 1 december heeft stichting PGMCG een brief gestuurd naar alle vaste commissies van Infrastructuur en Waterstaat, alsmede Justitie en Veiligheid, alsmede Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met het verzoek om een uitzondering te maken voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken in het verkeer.

Door de speekseltest die in 2017 van kracht is gegaan, zijn er nu inmiddels vele patiënten de dupe, terwijl ze hiervoor een uitzondering hadden. Dit heeft een grote impact, verliezen hierdoor o.a. hun baan en sociale contacten.

Aangezien het KNMP geen antwoorden krijgt en er in die drie jaar bijna niks is ondernomen, voelen wij ons genoodzaakt om deze brief aan de commissies te schrijven en hopen dat er nu daadwerkelijk iets gaat gebeuren.

 

Lees ook

In onderstaande onderzoeken is niks bekend bij onderzoek van patiënten met dagelijks gebruik

Wetenschap/Mens: verminderde rijprestaties na inademing van THC zijn na 4 uur niet meer waarneembaar, terwijl CBD de rijprestaties volgens de tests op de weg niet aantast

In een klinische studie met 26 gezonde occasionele cannabisgebruikers veroorzaakte THC beperkingen bij 40 en 100 minuten na consumptie, maar niet meer na 4 en 5 uur. CBD veroorzaakte geen effect. Deelnemers inhaleerden THC-dominante, CBD-dominante, THC/CBD-equivalent en placebo-cannabis door een vaporizer, die allemaal 8 rijtesten op de weg aflegden. De dosering van THC en CBD was 13,75 mg. Het primaire eindpunt was SDLP (standaardafwijking van de laterale positie, wat een maat is voor het weven van de rijstrook). Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics van de Universiteit van Sydney, Australië, Sydney en andere instellingen uit Australië en Nederland.

De waardevermindering zoals gemeten door SDLP na verdampte THC-dominante en THC/CBD-equivalente cannabis in vergelijking met placebo was significant groter met 40 tot 100 minuten, maar niet met 240 tot 300 minuten. Er waren geen significante verschillen tussen CBD-dominante cannabis en placebo. De auteurs merkten op dat “de grootte van het effect voor CBD-dominante cannabis mogelijk geen klinisch belangrijke aantasting heeft uitgesloten en dat de geteste doses mogelijk geen algemeen gebruik zijn”.

Arkell TR, Vinckenbosch F, Kevin RC, Theunissen EL, McGregor IS, Ramaekers JG. Effect of Cannabidiol and Δ9-Tetrahydrocannabinol on Driving Performance: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(21):2177-2186.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany