THC na vier weken laatste inname cannabis nog traceerbaar in urine

16 november 2019

Wetenschap / Mens: THC-COOH kan vaak worden gedetecteerd meer dan 4 weken na de laatste inname van cannabis

In een analyse van 70 adolescenten en jonge volwassenen die hadden afgezien van reguliere cannabis, had 40% THC-COOH-concentraties in de urine van meer dan 5 ng / ml na 25 dagen onthouding.

De kans dat THC in de urine positief is, is niet afhankelijk van de toedieningsfrequentie.

Center for Addiction Medicine, Massachusetts General Hospital, Boston, USA.

Schuster RM, et al. J Psychopharmacol, 19. September 2019 [im Druck]

Science/Human: THC-COOH may be often detected more than 4 weeks after last consumption of cannabis

In an analysis of 70 adolescents and young adults, who were abstinent from regular cannabis, 40% had THC-COOH concentrations in urine of more than 5 ng/mL after more than 25 days of abstinence. The probability to be positive for THC metabolites in urine did not depend on frequency of use.

Center for Addiction Medicine, Massachusetts General Hospital, Boston , USA.

Schuster RM, et al. J Psychopharmacol, 19. September 2019 [im Druck]

Wissenschaft/Mensch: THC-COOH kann oft mehr als 4 Wochen nach dem letzten Konsum von Cannabis festgestellt werden

In einer Analyse von 70 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf reguläres Cannabis verzichtet hatten, hatten 40 % THC-COOH-Konzentrationen im Urin von mehr als 5 ng/ml nach mehr als 25 Tagen Abstinenz. Die Wahrscheinlichkeit, dass THC-Metaboliten im Urin positiv sind, war nicht abhängig von der Häufigkeit der Anwendung.

Zentrum für Suchtmedizin, Massachusetts General Hospital, Boston, USA.

Schuster RM, et al. J Psychopharmacol, 19. September 2019 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook