Adviestekst Medicinale Cannabis en Verkeersdeelname herzien

31 maart 2019

Begin januari 2019 zijn de adviesteksten van een aantal geneesmiddelen en verkeersdeelname herzien, KNMP heeft hier onderstaand bericht over geschreven, zij pleiten net als PGMCG voor uitzonderingen in het verkeer voor patiënten die cannabis als medicijn gebruiken. Echter ligt dit al stil sinds eind 2017, waar dringend gevraagd wordt om een spoedwijziging van de wegenverkeerswet.

De KNMP heeft samen met apothekers, artsen en een rijvaardigheidsonderzoeker een aantal adviesteksten van geneesmiddelen bij verkeersdeelname herzien. De nieuwe teksten zijn per 1 januari 2019 beschikbaar via de KNMP Kennisbank, softwaresystemen en de website Rijveiligmetmedicijnen.nl.

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) en de KNMP-werkgroep Verkeersdeelname houden de adviesteksten up-to-date middels recente literatuur en praktische input van gebruikers. Deze input liet zien dat er vaker vragen werden gesteld over de adviezen bij glycopyrronium per inhalatie, het incidenteel gebruik van tramadol en mirtazapine en over het ontbreken van een advies bij het opioïd tapentadol. De adviesteksten bij deze geneesmiddelen zijn daarom aangepast. Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de adviesteksten.

Het GIC en de KNMP-werkgroep Verkeersdeelname beoordelen sinds 2008 de invloed van nieuwe, relevante geneesmiddelen op de rijvaardigheid. Daarnaast gebruiken zij nieuwe inzichten en studies om de bestaande adviezen te versterken of aan te passen. Patiënten zijn zich echter niet altijd bewust van de beperkingen van hun geneesmiddelen in het verkeer. Het is daarom van belang dat apothekers en -assistenten het onderwerp bespreken aan de balie en in een FTO.

De KNMP besteedt al langere tijd aandacht aan de effecten van geneesmiddelen op de verkeersdeelname en is betrokken bij verschillende initiatieven op dit terrein. Zo heeft de KNMP eind 2017 gepleit voor een spoedwijziging van de Wegenverkeerswet, zodat de wet niet langer van toepassing is bij medicinaal gebruik van morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis. Verschillende partijen overleggen nog steeds over een mogelijke oplossing.

Belangrijkste wijzigingen adviesteksten

BMC:

Advies Rij Veilig met Medicijnen

Dagelijks medicinaal gebruik: de eerste 2 weken niet autorijden. Incidenteel medicinaal gebruik: niet autorijden tot en met 15 uur na gebruik.

Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen autorijden. Voor middelen bij kanker zie hoofdstuk 10.17 van de Regeling eisen geschiktheid 2000, voor bepaalde hersentumoren hoofdstuk 7.5.

Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Hieronder valt ook medisch gebruik van cannabis.

Apotheken

  • Cannabis vermindert spierkramp (spasticiteit) en misselijkheid, verlicht bepaalde soorten zenuwpijn, vermindert de druk in het oog en stimuleert de eetlust.
  • Bij multipele sclerose (MS), chronische zenuwpijn, misselijkheid en braken (zoals bij chemotherapie en hiv/aids) en verlies van eetlust (bijvoorbeeld in de laatste levensfase). Verder ook bij glaucoom en bij tics (syndroom van Gilles de la Tourette). En bij epilepsie, maar de werking is daarbij niet aangetoond.
  • Inhaleren via inhalator: werkt binnen enkele minuten. Thee werkt na een half tot anderhalf uur. Na 2 weken kunt u beoordelen of cannabis voldoende helpt tegen uw klachten.
  • U kunt last krijgen van een high-gevoel, duizeligheid en verwardheid. Deze bijwerkingen verdwijnen binnen enkele uren vanzelf. Als u een hart- of vaatziekte heeft, kunnen hartkloppingen en verhoogde bloeddruk een probleem vormen. Heeft u eerder een psychose gehad? Dan kunt u hier weer last van krijgen. Overleg voor gebruik eerst met uw arts.
  • Rijd de eerste 2 weken geen auto. Daarna alleen als u geen last meer heeft van bijwerkingen. Pas op met alcohol. Dit kan u extra suf maken en de rijvaardigheid sterk beïnvloeden.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

Let op: ook de verschijnselen waarvoor u cannabis gebruikt kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Nieuwe wet: vanaf 1 juli 2017 kunnen deelnemers aan het verkeer met een speekseltest gecontroleerd worden op drugsgebruik. Daarbij maakt de politie geen uitzondering voor het medicinaal gebruik van cannabis. Als u cannabis gebruikt, kunt u een positief testresultaat verwachten. Dat betekent dat u risico loopt op een boete of ontzegging van de rijbevoegdheid.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer‘ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol en cannabis versterken en verlengen elkaars werking aanzienlijk. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Rijd absoluut geen auto als u alcohol heeft gedronken terwijl u cannabis gebruikt.