In Duitsland is gebruik medicinale cannabis in verkeer wel toegestaan

24 oktober 2019

In Nederland zijn de wetten omtrent gebruik cannabis in het verkeer aangepast, de adviestekst Medicinale Cannabis en Verkeersdeelname herzien

Stichting PGMCG heeft regelmatig contact met het KNMP, die pleit voor wettelijke uitzondering voor patiënten bij drugstest in het verkeer

Ook hebben we hier contact over met BMC echter schiet dit niet op, wat reacties betreft. Voorheen hadden patiënten die cannabis als medicijn gebruiken ook een uitzonderingspositie in Nederland. Dit item hebben we natuurlijk ook weer gelijk doorgestuurd naar BMC en KNMP

In Duitsland heeft men uitzonderingen in het verkeer bij gebruik medicinale cannabis:

Oordeel in Düsseldorf:  medicinale cannabis achter het stuur toegestaan.

De rechtbank in Düsseldorf oordeelde op donderdag (24/10/2019) dat het rijden onder invloed van medicinale cannabis is toegestaan. Als eerste Duitse Bond Rechtbank hebben Düsseldorf rechters dit zo beoordeeld.

De reden hiervoor is de klacht van een man uit Dormagen, die zijn rijbewijs had verloren na het rijden onder invloed. Omdat hij cannabis gebruikt voor medicinale redenen, wilde hij nu een nieuw rijbewijs hebben. De rechter oordeelde: De eiser moet zijn nieuw rijbewijs krijgen.

Uitzondering met toestemming achter het stuur

De 35-jarige kreeg eerst na het verlies van zijn rijbewijs, als gevolg van een ernstige ziekte een uitzonderlijke toestemming voor de aankoop van medicinale cannabis. Toen hij vervolgens een aanvraag deed voor een nieuw rijbewijs, werd dit door de Rhein-Kreis Neuss verworpen.

De rechtbank bevestigde het oordeel van de rechter, dat de consumptie van de aanvrager en de geschiktheid om deel te nemen aan het verkeer onafscheidelijk zijn van elkaar. Maar bevestigde de gepresenteerde psychologische assessments, dat de 35-jarige onder invloed van medicinale cannabis in staat is om een auto te besturen.

Verantwoordelijk gebruik is beslissend

Of gebruikers van medicinale cannabis een rijbewijs krijgen, is fundamenteel afhankelijk van de vraag of de inname onder medisch toezicht is gedaan en het geen invloed heeft op de prestaties van de patiënten, zei het hof.

De Rhein-Kreis Neuss kan de betrokkene instrueren dat hij zijn rijgeschiktheid na enige tijd aan kan tonen.

Bron.

In 2018

Cannabis patiënten kunnen rijden – indien ten tijde van de beslissing, een medische therapie plaatsvond

Er was een lid van de ACM die zijn rijbewijs heeft teruggekregen na de  rechtbank van Saarlouis had geoordeeld dat de vergunning ten onrechte bij hem was ingetrokken. Hoewel hij nog niet op de tijd van een huiszoekingsbevel op 20 november 2017 nog geen medische behandeling had met cannabis en illegaal cannabis gebruikte voor zelf-medicatie, maar op het moment van de intrekking van zijn rijbewijs kreeg hij wel een medische behandeling met cannabis. De lagere rechtbank, de administratieve rechtbank Saarbrücken had de wettigheid van diskwalificatie bevestigd. Ten onrechte. OVG Saarlouis besluit van 2018/09/03, 1 B 221/18

Cannabis-Patienten dürfen AUTOFAHREN – wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung eine medizinische Therapie stattfand Ein Mitglied der ACM e.V. hat seinen Führerschein zurückerhalten, nachdem das Oberverwaltungsgericht Saarlouis entschieden hatte, dass ihm der Führerschein zu Unrecht entzogen worden war. Zwar befand er sich zum Zeitpunkt einer Hausdurchsuchung am 20. November 2017 noch nicht in ärztlicher Behandlung und verwendete illegales Cannabis zur Selbsttherapie, zum Zeitpunkt der Entziehung der Fahrerlaubnis befand er sich jedoch in ärztlicher Behandlung. Die Vorinstanz, das Verwaltungsgericht Saarbrücken hatte noch die Rechtmäßigkeit des Entzugs der Fahrerlaubnis bestätigt. Zu Unrecht. OVG Saarlouis Beschluss vom 3.9.2018, 1 B 221/18

bundesverkehrsministerium_fuehrerschein_20151 pdf