KNMP pleit voor wettelijke uitzondering voor patiënten bij drugstest in het verkeer

03 juli 2019

Wij volgen het nieuws op de voet omtrent medicinale cannabis en de wegenverkeerswet, op 8 december heeft het KNMP dit gepubliceerd:

De KNMP pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een spoedwijziging van de Wegenverkeerswet, zodat de wet niet langer van toepassing is bij medicinaal gebruik van morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis. Op dit moment geeft de speekseltest, die wordt ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer te detecteren, een (vals) positieve uitslag bij honderdduizenden patiënten. Waardoor zij formeel niet meer mogen autorijden.

Op donderdag 14 december bespreekt de Tweede Kamer dit onderwerp in het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid met de ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De aangescherpte wet is vanaf 1 juli 2017 van kracht. De wet gaat in tegen het verkeersdeelname-advies van de KNMP, dat stelt dat gebruikers na twee weken weer veilig kunnen autorijden tenzij bijwerkingen dat in de weg staan.

Eerder heeft het kabinet toegezegd een oplossing te zullen zoeken voor deze patiënten. De KNMP wil dat in de tussentijd de handhaving wordt opgeschort bij patiënten die kunnen aantonen dat ze de middelen gebruiken op voorschrift van de arts. Dit om te voorkomen dat patiënten onterecht in een strafrechtelijk traject terecht komen.

Daarnaast adviseert de KNMP aan de Tweede Kamer om bij volgende wetswijzigingen op dit onderwerp het kennisinstituut geneesmiddelen van de KNMP te consulteren over de eventuele gevolgen. Hierdoor kan worden voorkomen dat er een dergelijke fout in wetgeving sluipt.

Ook artsenorganisatie KNMG en patiëntenorganisatie Ieder(in) hebben reeds hun zorgen geuit.

Lees de brief van de KNMP

Bron

KNMP vraagt oplossing voor honderdduizenden patiënten die positief blijken in speekseltest

3 juli 2019

De KNMP pleit voor een oplossing voor honderdduizenden patiënten die door hun medicatiegebruik positief blijken in de speekseltest. De speekseltest die het ministerie van Justitie hanteert bij weggebruikers, geldt ook voor patiënten die geneesmiddelen gebruiken. Hierdoor zijn patiënten die bijvoorbeeld (dex)amfetamine, medicinale cannabis, oxycodon en morfine gebruiken, strafbaar en moeten zij tijdelijk hun rijbewijs inleveren.

De speekseltest houdt nu onvoldoende rekening met patiënten die deze geneesmiddelen om medische redenen gebruiken. Deze onzekerheid is ongewenst voor de patiënten. Volgens rijgeschiktheidsadviezen van de KNMP kunnen deze patiënten veilig autorijden.

Daarom pleitte de KNMP op 1 juli 2019 in EenVandaag en op NPO Radio 1 voor een oplossing voor deze grote groep patiënten. De KNMP pleit al geruime tijd voor (een spoedprocedure voor) een wetswijziging zodat patiënten bij medicinaal gebruik niet strafbaar zijn. Deze oplossing zou voor patiënten ook zo gemakkelijk mogelijk gemaakt moeten worden. De betrokken ministeries VWS, Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Milieu buigen zich nu over deze uitzondering en oplossing.

Bekijk de uitzending van EenVandaag Luister naar het fragment op NPO Radio 1 (uitzending 15.00-16.00 uur, minuut 8.10)

Bron

Lees ook:

Kamervragen / Antwoorden: nieuwe drugstest automobilisten problematisch