Inhoudelijke vragen omtrent beleid medicijngebruikers in het verkeer (speekseltest)

11 mei 2021   |   14:00 – 16:00

Dinsdag 11 mei bespreking stichting PGMCG, impulswoortblind, iederin en de drie commissies betreffende Inhoudelijke vragen beleid medicijngebruikers in het verkeer.

Dit is een week voor het Vervolggesprek Overleg Ministeries betreffende communicatie richting patiënten omtrent gebruik medicinale cannabis in het verkeer (speekseltest)

18 mei 2021   |   13:00 – 15:00

 

Onderstaande punten heeft PGMCG ingestuurd

 

1 Namens patiënten die afhankelijk zijn van thuiskweek/coffeeshop/illegale circuit waarbij cannabis uit de apotheek van bedrocan niet effectief genoeg werkt.

Namens patiënten die afhankelijk zijn van thuiskweek willen we vragen of er ruimte kan komen voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken om beter te functioneren.

Er zijn patiënten die medicinale cannabis gebruiken om te functioneren waaronder ook te kunnen deelnemen aan het verkeer. Zonder cannabis kunnen ze niet functioneren.

Als dit wordt ondersteund door huisartsen moet het mogelijk zijn dat er voor deze patiënten een uitzonderingssituatie gemaakt wordt.

  • De op te maken rapportages door CBR psychiaters moet ruimte scheppen voor deze patiënten.

Nu is het zo dat er bij medicinaal cannabis gebruik van thuiskweek er volgens het CBR per definitie sprake is van misbruik. Iemand wordt dan beoordeeld als drugsmisbruiker.  In het rapport is geen ruimte om te oordelen binnen het kader van een patiënt. Dagelijks cannabisgebruik valt direct onder drugsmisbruik en wordt als verslaving beoordeeld.

Hetgeen niet juist is bij patiënten die medicinale cannabis nodig hebben om te functioneren.

Patiënten worden gestigmatiseerd als drugsgebruiker terwijl de diagnose en geadviseerde behandelmethode van artsen/ behandelaars niet serieus wordt genomen.

Nu is het onmogelijk voor patiënten om hun rijbewijs te behouden omdat ze pas in aanmerking komen voor een rijbewijs als ze “gestopt zijn met drugsmisbruik”.

  • Zonder de mogelijkheid van een  hardheidsclausule is elke patiënt per definitie zijn rijbewijs kwijt.

Er mag nu geen belangenafweging gemaakt worden oftewel de bijzondere omstandigheden van een individu /patiënt mag niet afgewogen worden tegen de zeer strikte regels van de wet. Dit om dat er sprake is van dwingende wetgeving.  Er moet een uitzondering gemaakt  worden als het evident is dat medicinale cannabis voor een patiënt noodzakelijk is voor zijn gezondheid en/of goed te functioneren in het verkeer. De patiënt zou net een gevaar vormen in het verkeer als hij zonder medicatie aan het verkeer deelneemt.

Er moet serieus gekeken worden naar het aanpassen van de psychologische rapportages en het mogelijk maken van het toepassen van een hardheidsclausule.

2 Een patiënt met de ziekte van Crohn 

Aller eerst kreeg ik de verplichte speekseltest en vanuit daar volgde de verplichte bloedtest die ik moest ondergaan want anders zou ik sowieso de maximale straf krijgen. – de strafbeschikking van de officier van justitie a €850 + 9 euro administratie kosten

Uit mijn bloed is toen gebleken dat ik 6 microgram per liter bloed aan waardes, wat gelijk staat aan mijn voorgeschreven gebruik van 5 gram per dag, waar ik nu sinds 2017-2018 aangewend ben.

Dit was over de grens van 3 microgram, waardoor ik in aanmerking kwam voor het onderzoek naar mijn “drugsgebruik”.

Hiervoor kreeg ik kosten:

  • Oplegginskosten a €415 – deze ben je verplicht in een keer te betalen.
  • Kosten voor het onderzoek a €834

Ik was nog in de mogelijkheid om een tweede onderzoek aan te vragen, waarbij ik nog eens €834 zou moeten betalen waarbij de uitkomst ook exact het zelfde onderzoek zou gaan zijn.

Nadat ik op 25 mei(2020) per brief mocht vernemen dat mijn autorijbewijs vanaf 18 mei (2020) niet meer geldig was, heb ik direct een tweedehands snorscooter aan moeten schaffen a €800

Totale kosten van wat er tot nu toe is geweest is €2909 of een mogelijke €3743​, als ik dat tweede onderzoek had gedaan.

Verder door het verlies van mijn auto rijbewijs, moet ik weer meer kosten maken om mijn arts/moeder/vrienden te kunnen spreken en zien wanneer ik dat wil of wanneer het nodig is, Dit kost mij extra tijd en geld aan trein kaartjes.

Ondertussen word er ook verwacht dat ik 40 uur per week werk in Kaatsheuvel, mijn eigen medicatie op orde moet hebben.

Want aan een zieke werknemer heeft niemand wat en mijn baanzekerheid zal dan ook snel verdwijnen.

​Het grootste verlies van mijn rijbewijs, is de vrijheid die ik had om veilige kilometers te kunnen maken (prive en werk) zonder dat ik te veel last zou hebben van de weersomstandigheden omdat dit samen met mijn ziekte van crohn niet samen gaan, daarbij zou ik wanneer ik in de auto zit ook niet steeds een pitstop moeten willen maken, omdat mijn ontlasting niet controleerbaar is wanneer ik mijn medicatie niet volledig gebruik.

Dit is nog niet het einde want mijn rechtzaak moet nog komen waarbij ik mijn advocaat en mijn artsen mee moet nemen, ik kan hierover nog geen inschatting maken wat hiervan de exacte kosten gaan worden, maar het word zo wel lastig om eindelijk eens zelfstandig te kunnen gaan wonen en eens echt aan mijn eigen toekomst te kunnen werken.

Dankzij Mijn Arts, Marian, Serge en P.G.M.C.G. heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn levenskwaliteit te verbeteren doordat ik mijn eigen medicinale cannabis kan kweken omdat de Bedrocan niet voldoet.

Graag zou ik ook mijn vrijheid om te kunnen reizen met de auto terug krijgen, omdat mijn medicinale cannabis geen negatief effect heeft op mijn rijgedrag.

  1. Situatie Duitsland (wel uitzondering patiënten)

Informatieblad van het federaal ministerie van verkeer en digitale infrastructuur november 2015

&