Kamervragen/Antwoorden over de teelt van medicinale wiet in Tilburg

14 september 2016

Gepubliceerd op 14 september 2016

Vragen van het lid Volp (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over de teelt van medicinale wiet in Tilburg (ingezonden 14 september 2016)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Tilburg het kweken van medicinale cannabis toestaat? 1)

 

2

Bent u op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeente Tilburg dat deze het kweken van medicinale cannabis voor persoonlijk gebruik toestaat? Zo ja, op welke manier, en wat is uw reactie hierop (geweest)?

 

3

Zijn er bij u meerdere gemeenten bekend die het kweken van meer dan drie plantjes voor persoonlijk gebruik toestaan? Zo ja, welke gemeenten zijn dat?

 

4

Wat is uw mening over de voorwaarden die de gemeente Tilburg stelt aan de thuiskweker, namelijk dat er maximaal vijf planten worden gekweekt, dat er een medische verklaring is, dat de teler meerderjarig is, en dat de brandveiligheid in orde is?

 

5

Deelt u de mening dat dit beleid van de gemeente Tilburg het belang van de patiënten, die afhankelijk zijn van zelfgekweekte cannabis, dient? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid  andere gemeenten te informeren over dit beleid, en de positieve gevolgen voor de patiënten die het betreft?

 

6

Deelt u de mening dat het beleid ten aanzien van het kweken van medicinale cannabis door particulieren pas werkt als er goede afspraken worden gemaakt met andere partijen, zoals  woningbouwverenigingen, het Openbaar Ministerie en de politie? Zo nee, waarom niet?
1) http://nos.nl/artikel/2131784-tilburg-staat-kweken-medicinale-cannabis-toe.html

Bron