Eindrapport over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles)

08 september 2021

Michel van Nispen van de SP en Joost Sneller van D66 hebben kamervragen gesteld naar aanleiding van een huisuitzetting van een 34 jarige autistische patiënt door 1 wietplant

Dat de Wet Damocles toegepast wordt bij patiënten die cannabis als medicijn gebruiken is onmenselijk! Waar is de menselijke maat gebleven. Hebben zij geen recht op kwaliteit van leven? Als je hier mee te maken krijgt, neem dan altijd een advocaat met verstand van zaken, die dit voorkomt.

Op 7 september is onderstaand rapport gepubliceerd, ingediend door F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, betreffende wet Damocles.

In de motie BuitenwegVanNispen verzoekt de Tweede Kamer de regering om de toepassing van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet te monitoren en haar driejaarlijks te informeren over de rechtmatigheid en zorgvuldigheid van die toepassing alsmede de gevolgen daarvan voor betrokkenen. 

In een plenair debat in de Eerste Kamer wordt daarnaast om opheldering gevraagd over het aantal keren dat burgemeesters gebruik maken van de bevoegdheid in artikel 13b
Opiumwet, het aantal keer dat betrokkenen in bezwaar en (hoger) beroep gaan, de wijze van toepassing door burgemeesters en de manier van toetsing door rechters.2 Het doel van voorliggend onderzoek is om in deze informatie te voorzien.
In de volgende paragraaf gaan wij kort in op de totstandkoming en betekenis van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet (par. 2). In paragraaf 3 bespreken wij de verschillende deelvragen die centraal staan in dit onderzoek. Vervolgens gaan wij in op de onderzoeksmethoden en de onderzoeksopzet (par. 4). Dit hoofdstuk sluiten we af met een overzicht van de verschillende hoofdstukken in het onderzoeksrapport (par. 5).

Hieronder kan je het geheel in PDF lezen.