Kamervragen/Antwoorden over het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis

12 april 2019

19 Maart zijn er kamervragen gesteld door kamerlid Vera Bergkamp (D66) gericht aan B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Op 12 april heeft Bruno Bruins onderstaande antwoorden gegeven, hij heeft hierbij veel steken laten vallen en is te weinig op de hoogte over de huidige stand van zaken, vooral als je naar de analyse kijkt van onze enquete.

Het antwoord op vraag 3 is inmiddels al lang bekend dat er bij een grote groep patiënten het aanbod van bedrocan niet aansluit bij de wensen en behoeften, wat duidelijk in de enquete naar voren komt.

Het antwoord op vraag 4 wij stellen graag samples ter beschikking die aantonen dat de variëteiten van bedrocan niet voldoen, dat heeft Arno Hazekamp namelijk al gedaan in het videofilmpje onder de antwoorden.*

 

2019Z05379

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Medische Zorg over het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis (ingezonden 19 maart 2019)

 

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Studie: THC belangrijker bij medicinale effecten dan CBD’? 1)

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Klopt het dat vanwege de huidige aanbesteding in twee tranches straks de mogelijkheid ontstaat om het aanbod van medicinale cannabis door BMC uit te breiden?

Antwoord 2

Ja dat klopt

Vraag 3

Is het u bekend dat er een groep patiënten is die aangeeft dat het aanbod van Bedrocan niet aansluit bij hun wensen en behoeften?

Antwoord 3

Dit is mij bekend van een enkele patiënt, niet van een (specifieke) groep patiënten. Overigens is het mij niet bekend of zij de vijf beschikbare medicinale cannabissoorten die via de apotheek op recept verkrijgbaar zijn hebben uitgeprobeerd en of zij hier onvoldoende baat bij hebben.

Vraag 4

Bent u bereid om het BMC een inventarisatie te laten doen, waarin BMC:

– patiënten die niet tevreden zijn over het huidige aanbod, eventueel via de patiëntenvereniging, oproept om een zelfgeteelde plant of een soort uit de coffeeshop die wél aansluit bij de wensen en behoeften te delen met BMC;

– vervolgens van maximaal 5 verschillende soorten onderzoekt en analyseert voor welke klachten patiënten de cannabis gebruiken en;

– onderzoekt en analyseert in hoeverre deze planten individueel verschillen van het huidige aanbod van Bedrocan én of er een ‘rode draad’ te vinden is in hoeveelheid werkzame stoffen in de aangeleverde planten;
zodat conclusies kunnen worden getrokken over de samenstelling van het huidige aanbod en in hoeverre die aansluit bij wensen en behoeften van patiënten?  Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

In het algemeen geldt dat als patiënten niet uitkomen met een beschikbaar geneesmiddel er niet als vanzelfsprekend een ander geneesmiddel ontwikkeld kan worden dat voor een bepaalde patiënt beter zou werken. Het BMC heeft bij mij aangegeven dat zij bereid is om analyses van cannabis variëteiten te laten uitvoeren met samples aangeleverd door patiënten die toestemming hebben gekregen voor zelfteelt van de strafrechter omdat zij niet uitkomen met momenteel via het BMC beschikbare soorten. De samples worden op inhoudsstoffen geanalyseerd en voor zover mogelijk vergeleken met het huidige aanbod. Per aangeleverd sample moet informatie worden aangeleverd over de indicaties waarvoor de variëteit wordt gebruikt. Daarnaast is het BMC bereid het gesprek aan te gaan met patiënten en patiëntenverenigingen inzake het aanbod en de mogelijke hiaten hierin van de soorten medicinale cannabis zoals nu beschikbaar is. BMC heeft bij mij aangegeven niet de capaciteit te hebben om, in groten getale, analyses uit te voeren.

1) https://www.mediwietsite.nl/studie-thc-belangrijker-bij-medicinale-effecten-wiet-dan-cbd/ oftewel: Medicinale werking cannabis voornamelijk gebaseerd op THC

Bron

*In onderstaande video verteld Arno Hazekamp over de S5 bij 12.20 minuten hoe dicht wetenschap ligt bij antwoord patiënten.(De S5 is gekweekt door Serge de Bruijn) Deze heeft Arno Hazekamp getest en wij hebben de ervaringen gegeven