Kamervragen over een dreigende uithuiszetting van een gezin met kinderen vanwege de vondst van 96 gram hennep

04 maart 2019

Rene Peters kamerlid van CDA heeft kamervragen gesteld over een gezin met kinderen die vanwege de vondst van 96 gram hennep uit huis dreigen te worden gezet. Deze vragen zijn gericht aan T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2019Z03816

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een dreigende uithuiszetting van een gezin met kinderen vanwege de vondst van 96 gram hennep. (Ingezonden 26 februari 2019).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat een gezin met kinderen en pleegkinderen uit hun woning dreigt te worden gezet en dakloos wordt, omdat er in het huis 96 gram hennep is gevonden? 1

Vraag 2

Klopt dit bericht en zo ja, deelt u de mening dat deze maatregel van uithuiszetting buitenproportioneel is en dat kinderen hiervan niet de dupe mogen worden?

Vraag 3

Deelt u tevens de mening dat uithuiszettingen schadelijk, duur en nutteloos zijn, zeker als er kinderen bij betrokken zijn?

Vraag 4

Herinnert u zich uw toezegging om met de VNG en woningcoöperaties in gesprek te gaan om dit soort schadelijke uithuiszettingen zoveel mogelijk te voorkomen?

Vraag 5

Herinnert u zich tevens de onlangs aangenomen motie Peters2 tegen uithuiszettingen, waarin gevraagd is om een actieplan voor nul uithuiszettingen?

Vraag 6

Bent u bereid om dit soort voorbeelden mee te nemen in dit actieplan?

1 Tubantia, 18 februari 2019; https://www.tubantia.nl/almelo/rechtbank-almelose-marloes-enkinderen-moeten-echt-het-huis-uit~a5687376/

2 Kamerstuk 35 000-XV, nr. 53.kv-tk-2019Z03816 ’s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019,

Bron