Luxemburg zal het medicinaal gebruik van cannabis legaliseren

10 juli 2018

Luxemburg: Het land zal het medicinaal gebruik van cannabis legaliseren

Het Parlement heeft unaniem een wetsvoorstel aangenomen dat het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden zal legaliseren Dit was op 28 juni, de nieuwe wet staat artsen toe cannabis voor patiënten te kunnen voorschrijven, die lijden aan chronische pijn en chemotherapie-gerelateerde misselijkheid en spierspasmen als gevolg van multiple sclerose. Terwijl in het oorspronkelijke ontwerp van de medische cannabiswetgeving alleen specialisten de behandeling mogen voorschrijven, kan bij de definitieve versie ook erkend geregistreerde (BIG) huisartsen patiënten een therapie met cannabis aanbieden.

Het product cannabis zal worden geïmporteerd uit Canada in de vorm van oliën en capsules en zullen alleen op recept beschikbaar zijn bij apotheken gelegen binnen een ziekenhuis. Als de nieuwe wet slechts vier ziekenhuizen binnen de natie van 2600 vierkante kilometer aan de behandeling bieden certificeren zal, hebben sommige wetgevers kritiek geuit op de wetgeving, omdat dit voorlopig te restrictief zal zijn, men wijst erop dat plattelandsbewoners zonder toegang tot deze bronnen van de levering mogelijk problemen ondervinden bij het ontvangen van deze geneeskunde.

Sputnik International of 1 July 2018

English

Luxembourg: The country will legalise the medical use of cannabis

The parliament unanimously passed a bill that will legalize the use of cannabis for medicinal purposes. Passed on June 28, the new law allows that doctors can prescribe cannabis for patients suffering from chronic pain, chemotherapy-related nausea and muscle spasm as a result of multiple sclerosis. While the original draft of the medical cannabis law allowed only specialists to prescribe the treatment, the final version permits accredited general practitioners to offer patients a cannabis therapy.

The cannabis product will be imported from Canada in the form of oils and capsules, and will be available only by prescription from pharmacies located within a hospital. As the new law will certify only four hospitals within the 2600-square-kilometer nation to provide the treatment, some legislators have criticised the legislation for being too restrictive, pointing out that rural residents without access to delivery resources may have difficulty receiving the medicine.

Sputnik International of 1 July 2018

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany