VS: Arizona, New Jersey, South Dakota en Montana legaliseren volwassen cannabisgebruik, South Dakota en Mississippi voor medicinale doeleinden

09 november 2020

VS: Arizona, New Jersey, South Dakota en Montana legaliseren volwassen cannabisgebruik, South Dakota en Mississippi voor medicinale doeleinden

Volgens een rapport van 4 november van UPI heeft Arizona de legalisatie van volwassen cannabis goedgekeurd met bijna 60% van de stemmen . New Jersey slaagde voor een vergelijkbare maatregel met bijna 70%. Een vergelijkbare maatregel wordt gesteund door 57% van de kiezers in Montana, waar meer dan twee derde van de stemmen werd geteld.

South Dakota stond op het punt cannabis te legaliseren voor medicinaal en recreatief gebruik. Ongeveer 53% is voor het legaliseren van recreatieve cannabis en 69% is voor het legaliseren van medicinale cannabis, waar tot nu toe ongeveer 90% van de stemmen is geteld. In Mississippi won Initiative 65 een gemakkelijke stemming in twee stappen, waarbij 68% van de kiezers voor medicinale cannabis was.

USA: Arizona, New Jersey, South Dakota und Montana legalisierten den Gebrauch von Cannabis für Erwachsene, South Dakota und Mississippi für medizinische Zwecke

Nach einem Bericht von UPI vom 4. November hat Arizona die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene mit fast 60 % der Stimmen gebilligt. New Jersey hat mit fast 70 % eine ähnliche Maßnahme verabschiedet. Eine ähnliche Maßnahme wird von 57 % der Wähler in Montana befürwortet, wo mehr als zwei Drittel der Stimmen gezählt waren.

South Dakota stand kurz vor der Verabschiedung der Legalisierung von Cannabis für den medizinischen und Freizeitgebrauch. Etwa 53 % befürworten die Legalisierung von Cannabis für Freizeitzwecke und 69 % befürworten die Legalisierung von medizinischem Cannabis, wo bisher etwa 90 % der Stimmen gezählt waren. In Mississippi gewann die Initiative 65 einen einfachen zweistufigen Wahlgang, wobei 68 % der Wähler medizinisches Cannabis befürworteten.

USA: Arizona, New Jersey South Dakota and Montana legalized the use of cannabis for adults, South Dakota and Mississippi for medical use

According to a report by UPI of 4 November Arizona has approved legalizing recreational cannabis, with almost 60% of the vote. New Jersey appears to have passed a similar measure with almost 70%. A similar measure is favoured by 57% of voters in Montana, after more than two-thirds of votes counted.

South Dakota legalized cannabis for medical and recreational use. About 53% support legalizing recreational cannabis and 69% favour legalizing medical cannabis. In Mississippi, Initiative 65 won an easy electoral two-step, with 68% of voters approving medical cannabis.

UPI vom 4. November 2020
Stop the Drug War vom 5. November 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany