Kamerbrief over het Eindrapport evaluatie rol Bureau voor Medicinale Cannabis

03 juli 2021

Minister Van Ark stuurt de Tweede Kamer het Eindrapport evaluatie rol Bureau voor Medicinale Cannabis

Verantwoordelijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum 2 juli 2021

Betreft: Eindrapport evaluatie rol Bureau voor Medicinale Cannabis

 

Het bureau heeft twee hoofddoelen, namelijk de levering van medicinale cannabis aan apotheken voor verstrekking aan patiënten en het faciliteren van onderzoek naar de geneeskundige toepassing van medicinale cannabis en geneesmiddelontwikkeling.

De levering van legale en kwalitatief hoogwaardige cannabis en het verlenen van opiumwet ontheffingen zijn twee belangrijke taken van het BMC om uitvoering te geven aan deze twee hoofddoelen.

Alhoewel de werkzaamheden van het BMC niet beperkt zijn gebleven tot Nederland, denk aan de export aan onder meer Duitsland en Italië, ligt de focus an het BMC nog altijd op de situatie in Nederland.

In de evaluatie worden vier concrete aanbevelingen gedaan. Hieronder licht ik deze toe

  1. Zorg voor een heldere stip op de horizon en herijk de doelen van het BMC
  2. Stel als afgeleide van de herijkte doelstellingen een helder beleidskader op
  3.  Besteed aandacht aan de samenwerking tussen de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van VWS en het BMC
  4.  Zoek naar mogelijkheden om de wensen van de (potentiële) doelgroep beter in beeld te krijgen

Reactie en Vervolgstappen

Daarom is het aan mijn opvolger om hier een definitieve beslissing over te nemen

 

 

Bron

De winst van BMC werd tot nu toe aangewend voor de prijsverlaging van medicinale cannabis en financiering van onderzoek, waarbij BMC afhankelijk is van export om voldoende omzet te genereren. Patiënten mede-financieren via deze constructie het onderzoek!

Logisch dat het BMC het dan ook liever bij de huidige wetgeving houdt. Immers als de wetgeving verandert, zouden ze wel eens niet meer nodig blijken te zijn.

Probleem is dat BMC zowel publiek als privaat rechtelijk opereert ivm ‘opkoopplicht’. Elders in buitenland is functionaliteit alleen publiekrechtelijk, wat ook als een monopolie op ontheffingsdienstverlening geldt in wezen. Probleem is een te stringente interpretatie van het Enkelvoudig verdrag in NL; dat komt omdat Els Borst de eerste Minister was die zich hard maakte voor ‘farmaceutische’ cannabis en er nog geen vergelijkingsmateriaal zonder opkoopplicht voorhanden was.