Bij personen met ADHD kan THC nuttig zijn om deel te nemen aan het verkeer

03 januari 2021

Geschiktheid om te rijden ondanks (vanwege) THC

De Aandachtstekortstoornis/Hyperactiviteitenstoornis (ADHD) wordt gekenmerkt door een gebrek aan concentratie en/of een gewijzigd activeringsniveau.

Mensen met ADHD blijken vaker dan de statistische norm het verkeersreglement te overtreden, strafbare feiten te plegen en betrokken te zijn bij verkeersongevallen.

Bovendien vertonen ze meer afwijkend gedrag en hebben ze een verhoogde co-morbiditeit met betrekking tot middelenmisbruik en afhankelijkheid.

Deze stoornis is dan ook van enig forensisch belang.

Het doel van deze casestudie is om aan te tonen dat mensen met ADHD in sommige gevallen ongewone effecten kunnen vertonen na het gebruik van THC.

Een 28-jarige man, die abnormaal gedrag vertoonde en significant onaangepast en onoplettend leek te zijn terwijl hij nuchter was, bleek volkomen normaal te zijn met een zeer hoog plasma-niveau van THC.

Prestatietesten uitgevoerd met de testbatterijen ART2020 en TAP leverden gemiddelde en deels bovengemiddelde resultaten op in functies die verband houden met het rijden. Er moet dus rekening worden gehouden met het feit dat THC bij personen met ADHD atypische en zelfs prestatieverhogende effecten kan hebben.

NCBI PubMed

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook