Ongeveer 20% van pediatrische oncologiepatiënten in Canada gebruikt cannabisproducten

11 mei 2021

Wetenschap/Mens: Ongeveer 20% van pediatrische oncologiepatiënten in Canada gebruikt cannabisproducten

Volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd onder patiënten en verzorgers van kinderen met kanker die een pediatrische oncologiekliniek bezochten met 64 deelnemers meldden 14 (22%) het gebruik van cannabis. De studie werd gepubliceerd door onderzoekers van het Department of Pediatrics and Child Health van de University of Manitoba in Winnipeg, Canada.

De helft van de cannabisgebruikers gebruikte het voor de behandeling van kanker of symptoombestrijding, of beide. Leukemie was de meest voorkomende diagnose bij kinderen van wie de verzorgers meldden dat ze cannabis gebruikten en de meerderheid van hen onderging nog steeds een actieve kankerbehandeling. Alle respondenten die cannabis gebruikten ervoeren symptoomverbetering. Olieachtige oplossingen waren de meest gebruikte preparaten (86%). Auteurs concludeerden dat hun onderzoek “laat zien dat cannabis, meestal olieproducten, werd gebruikt door een vijfde van de kinderen met kanker tijdens of na de voltooiing van de kankerbehandeling.”

Science/Human: About 20% of paediatric oncology patients in Canada use cannabis products

 

According to a survey conducted among patients and caregivers of children with cancer attending a paediatric oncology clinic with 64 participants 14 (22%) reported the use of cannabis. The study was published by investigators of the Department of Pediatrics and Child Health of the University of Manitoba in Winnipeg, Canada.

Half of cannabis users used it for either cancer treatment or symptom management, or both. Leukaemia was the most frequent diagnosis in children whose caregivers reported using cannabis and the majority of them were still receiving active cancer treatment. All of the respondents using cannabis experienced symptom improvement. Oily solutions were the most commonly used preparations (86%). Authors concluded that their survey “shows that cannabis, mostly oil products, was used by one-fifth of children with cancer during or after the completion of cancer treatment.”

Chapman S, Protudjer J, Bourne C, Kelly LE, Oberoi S, Vanan MI. Medical cannabis in pediatric oncology: a survey of patients and caregivers. Support Care Cancer. 2021 May 1. [in press].

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook