Cannabis verbetert symptomen bij colitis ulcerosa in een placebo gecontroleerd onderzoek

22 februari 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis verbetert symptomen bij colitis ulcerosa in een placebo gecontroleerd onderzoek

In een placebogecontroleerde studie met 32 patiënten die lijden aan colitis ulcerosa was er een significante verbetering van de symptomen, maar geen verbetering van markers van ontsteking. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van het Instituut voor Gastro-enterologie en Hepatologie van het Meir Medisch Centrum in Kfar Saba, Israël. Patiënten kregen gedurende 8 weken ofwel sigaretten met 0,5 g gedroogde cannabisbloemen met 80 mg THC, ofwel placebo-sigaretten.

De Lichtiger-index, een score voor de intensiteit van de symptomen bij colitis ulcerosa, verbeterde in de cannabisgroep van 10,9 naar 5 en in de placebogroep van 11 naar 8. De kwaliteit van leven verbeterde in de cannabisgroep van 77 tot 98, maar niet in de placebogroep, met 78 bij week 0 en 78 bij week 8. De Mayo endoscopische score van ontsteking veranderde in de cannabisgroep van 2,1 naar 1,3 en in de placebogroep van 2,2 naar 1,7. De auteurs concludeerden dat kortdurende behandeling met THC-rijke cannabis klinische remissie teweegbracht en de levenskwaliteit verbeterde bij patiënten met milde tot matig actieve colitis ulcerosa. Deze gunstige klinische effecten waren echter niet geassocieerd met een significante ontstekingsremmende verbetering.”

Science/Human: Cannabis improves symptoms in ulcerative colitis in a placebo-controlled trial

In a placebo-controlled trial with 32 patients suffering from ulcerative colitis there was a significant improvement in symptoms, but no improvement in markers of inflammation. The study was conducted by investigators of the Institute of Gastroenterology and Hepatology of Meir Medical Center in Kfar Saba, Israel. Patients received either cigarettes containing 0.5 g of dried cannabis flowers with 80 mg of THC or placebo cigarettes for 8 weeks.

The Lichtiger index, a score of symptom intensity in ulcerative colitis, improved in the cannabis group from 10.9 to 5 and in the placebo group from 11 to 8. Quality of life improved in the cannabis group from 77 to 98 but not in the placebo group, with 78 at week 0 and 78 at week 8. The Mayo endoscopic score of inflammation changed in the cannabis group from 2.1 to 1.3 and in the placebo group from 2.2 to 1.7. Authors concluded that short term treatment with THC rich cannabis induced clinical remission and improved quality of life in patients with mild to moderately active ulcerative colitis. However, these beneficial clinical effects were not associated with significant anti-inflammatory improvement.”

Naftali T, Bar-Lev Schleider L, Scklerovsky Benjaminov F, Konikoff FM, Matalon ST, Ringel Y. Cannabis is associated with clinical but not endoscopic remission in ulcerative colitis: A randomized controlled trial. PLoS One. 2021;16(2):e0246871.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook