Een groot aantal patiënten met inflammatoire darmaandoeningen profiteert van zelfmedicatie met cannabis

10 mei 2020

Wetenschap / mens: een groot aantal patiënten met inflammatoire darmaandoeningen profiteert van zelfmedicatie met cannabis

Nieuw onderzoek uitgevoerd door het Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics aan de Universiteit van Sydney toont aan dat een kwart van de Australiërs met inflammatoire darmaandoeningen cannabis gebruikte, meestal uit illegale bron, om haar of zijn toestand te behandelen. Van de 838 respondenten gebruikte 25,3% cannabis of had eerder cannabis gebruikt om hun symptomen onder controle te houden. Slechts 3 (1,4%) van de cannabisgebruikers ontving hun medicatie via legale, door de overheid verstrekte kanalen.

Meer dan 90% van de consumerende gebruikers meldde dat cannabisgebruik hun symptoombestrijding verbeterde – met de grootste voordelen voor buikpijn, stress, slaap, krampen en angstsymptomen. Het voordeel was echter minder voor symptomen die samenhangen met ziektepathologie, zoals rectale bloeding, obstructieve symptomen en ontlastingsfrequentie / consistentie / urgentie. Patiënten met colitis ulcerosa die cannabis gebruikten, presteerden beter dan niet-gebruikers bij het meten van “kwaliteit van leven”

Wissenschaft/Mensch: Eine hohe Zahl von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen profitiert von der Selbstmedikation mit Cannabis

Neue Forschungen, die von der Lambert-Initiative für Cannabinoid-Therapeutika an der Universität von Sydney durchgeführt wurden, zeigen, dass ein Viertel der Australier mit entzündlichen Darmerkrankungen Cannabis, vorwiegend aus illegalen Quellen, zur Behandlung ihrer Erkrankung verwendet hat. Von 838 Befragten nutzten 25,3 % Cannabis oder hatten zuvor Cannabis zur Bewältigung ihrer Symptome konsumiert. Nur 3 (1,4 %) der Cannabiskonsumenten erhielten ihre Medikamente über legale, von der Regierung zur Verfügung gestellte Wege.

Mehr als 90 % der konsumierenden Patienten berichteten, dass der Cannabiskonsum ihre Symptombewältigung verbessert habe – wobei die größten Vorteile bei Bauchschmerzen, Stress, Schlaf, Krämpfen und Angstsymptomen genannt wurden. Bei den mit der Krankheitspathologie verbundenen Symptomen wie rektalen Blutungen, obstruktiven Symptomen und Stuhlhäufigkeit/Konsistenz/Dringlichkeit war der Nutzen jedoch geringer. Patienten mit Colitis ulcerosa, die Cannabis konsumieren, schnitten bei der Messung der “Lebensqualität” besser ab als Nicht-Konsumenten.

Survey results reveal Australian usage of medicinal cannabis for inflammatory bowel disease

MedicalXpress vom 22. April 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Zelfmedicatie met cannabis (samenvatting Handboek Cannabis)

Samenvatting Zelf-medicatie met cannabis van Hazekamp & Pappas (Handbook of Cannabis)