De regering in Duitsland heeft een wetsvoorstel aangenomen over legaal cannabisgebruik

01 september 2023

Duitsland: De regering heeft een wetsvoorstel aangenomen over legaal cannabisgebruik

Het Duitse kabinet heeft op 16 augustus een omstreden wetsvoorstel aangenomen om recreatief cannabisgebruik en -teelt te legaliseren, een van de meest liberale cannabiswetten in Europa die mogelijk een impuls kan geven aan een soortgelijke wereldwijde trend. De wetgeving, die nog door het parlement moet, staat volwassenen toe om tot 25 gram van de drug te bezitten, maximaal drie planten te kweken of cannabis te kopen als lid van non-profit cannabisclubs.

De centrumlinkse regering van kanselier Olaf Scholz hoopt dat de wet de zwarte markt zal inperken, consumenten zal beschermen tegen besmette cannabis en drugsgerelateerde criminaliteit zal terugdringen. Een belangrijke pijler van het plan, dat het taboe rond cannabisgebruik wegneemt, is ook een bewustmakingscampagne over de risico’s, wat uiteindelijk het gebruik moet terugdringen, zei minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach van Scholz’ sociaaldemocraten (SPD).

(english)

Germany: The government passed bill over legal cannabis use

Germany’s cabinet passed a contentious bill on 16 August to legalize recreational cannabis use and cultivation, one of the most liberal cannabis laws in Europe that could potentially provide further momentum for a similar worldwide trend. The legislation, which still has to pass parliament, would allow adults to possess up to 25 grams of the drug, grow a maximum of three plants, or acquire cannabis as associates of non-profit cannabis clubs.

The centre-left government of Chancellor Olaf Scholz hopes the law will curb the black market, protect consumers against contaminated cannabis and reduce drug-related crime. A key pillar of the plan, which removes the taboo around cannabis use, is also a campaign to raise awareness about the risks, which should ultimately curb consumption, said Health Minister Karl Lauterbach, of Scholz’s Social Democrats (SPD).

Reuters of 16 August 2023

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook