5 Jaar medicinale cannabis in Duitsland, patiënten en deskundigen dringen aan op aanzienlijke verbeteringen

22 maart 2022

Net als het medicinaal cannabis programma in Nederland, waar het al sinds 2003 door Els Borst in het leven is geroepen, zijn we in Nederland en dus ook in Duitsland aan verbeteringen toe.

Duitsland 5 jaar cannabis als medicijn: patiënten en deskundigen dringen aan op aanzienlijke verbeteringen

De Vereniging voor Cannabis als Medicijn (Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V.). (ACM) en het Self-Help Network Cannabis Medicine (SCM) roepen op tot significante verbeteringen 5 jaar nadat de “Wet Cannabis als Medicijn” op 10 maart 2017 in werking is getreden. Want de balans is gemengd. Naast de talrijke positieve ontwikkelingen hebben vele door de wetgever in 2017 voorgenomen wijzigingen niet plaatsgevonden.

Al in mei 2021 hadden vertegenwoordigers van de ACM en andere deskundigen, alsmede leden van de Duitse Bondsdag van de FDP, SPD, Groene Partij en Linkse Partij, aanzienlijke versoepelingen geëist bij de behandeling met cannabis en cannabinoïden. In een gezamenlijke stellingname stellen zij: “Veel patiënten hebben nog steeds geen legale toegang tot behandeling met geneesmiddelen op basis van cannabis, zelfs niet als zij een medische indicatie hebben. Sterker nog, deze patiënten worden nog steeds gecriminaliseerd als zij kiezen voor het enige alternatief dat voor hen openstaat, namelijk zelftherapie met straatcannabis.

De woordvoerders van de Hoge Raad voor de Magistratuur merken ter gelegenheid van de verjaardag ook op: “De verwachtingen van de wet zijn slechts gedeeltelijk uitgekomen. Veel patiënten kunnen geen panelarts vinden die voor hun behandeling wil betalen, of vechten vaak jarenlang tevergeefs om de kosten van een cannabistherapie vergoed te krijgen. De meesten van hen kunnen zich geen dure privé-artsen veroorloven. Velen blijven daarom onbehandeld of worden de illegaliteit ingedreven”.

“De eisen in de position paper zijn nog steeds relevant”, verklaart het bestuur van de ACM ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan. “De bekende grieven betekenen dat in Duitsland, in vergelijking met veel andere landen, het aantal patiënten* dat legaal toegang heeft tot geneesmiddelen op basis van cannabis laag blijft. Er is een aanzienlijke onderbezetting van de bevolking met deze vaak zeer doeltreffende therapiemogelijkheid.

Beide organisaties eisen:

– De afleverprijzen voor cannabisbloemen in apotheken moeten aanzienlijk worden verlaagd.
– De eis van toestemming van de ziektekostenverzekeraars moet worden afgeschaft, zodat de therapeutische soevereiniteit in handen van de behandelende artsen blijft.
– Er moet een einde komen aan het dreigen met rechtsmiddelen tegen artsen.
– Artsen moeten vaker worden bijgeschoold over het onderwerp cannabis als medicijn, onafhankelijk van de farmaceutische industrie. Het onderwerp moet ook een integrerend deel worden van het onderwijs in de medische faculteit.
– Verslaving en andere psychiatrische aandoeningen mogen door ziektekostenverzekeraars niet langer worden beschouwd als een algemene reden om dekking van de kosten van op cannabis gebaseerde therapie te weigeren.
– Patiënten met een medische indicatie voor een behandeling op basis van cannabis kunnen niet langer worden vervolgd.
– Indien er een medisch geïndiceerde therapie op basis van cannabis bestaat, moeten patiënten met betrekking tot de deelname aan het wegverkeer op dezelfde manier worden behandeld als patiënten die andere geneesmiddelen gebruiken.
– Klinisch onderzoek naar de doeltreffendheid van op cannabis gebaseerde geneesmiddelen is van algemeen belang en moet daarom door de federale regering worden bevorderd en gefinancierd.

Over de Vereniging voor Cannabis als Medicijn e.V. (ACM)

De ACM is een vereniging zonder winstoogmerk van patiënten, artsen en andere belangstellenden die zich sinds 1997 inzet om de mogelijkheden voor het medisch gebruik van geneesmiddelen op basis van cannabis in Duitsland mogelijk te maken en te verbeteren. Door middel van proefprocessen en politieke initiatieven heeft de ACM een belangrijke bijdrage geleverd aan het verlenen van ontheffingsvergunningen voor het gebruik van cannabis als medicijn sinds 2007 en het aannemen van de Wet Cannabis als Medicijn door de Bundestag in 2017.

Over het Self-Help Network Cannabis Medicine (SCM)

Het Self-Help Network Cannabis Medicine (SCM) is een werkgroep binnen de ACM en met meer dan 500 leden verreweg de grootste vertegenwoordiging van patiënten in Duitsland die baat hebben bij een therapie met cannabis en cannabinoïden.

Over de standpuntnota van 2021

De stellingname “Cannabis als medicijn: waarom verdere verbeteringen nodig en mogelijk zijn” werd in mei 2021 gepubliceerd en is onder deze naam op het internet te vinden.

Auteurs: Prof. Dr. Heino Stöver, Dr. Ingo Ilja Michels, Prof. Dr. Kirsten R. Müller-Vahl, Dr. Franjo Grotenhermen.

Medestanders: Burkhard Blienert, Dr. Knud Gastmeier, Dirk Heidenblut, Dr. Ellis Huber, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Prof. Dr. Matthias Karst, Niema Movassat, Dr. Wieland Schinnenburg.

Verantwoordelijk in termen van de perswet:

Franjo Grotenhermen, Bahnhofsallee 9,32839 Steinheim

Bron

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook