In Duitsland legaliseert mogelijk de toekomstige federale regering het gebruik van cannabis voor volwassenen

22 november 2021

Duitsland: De toekomstige federale regering legaliseert mogelijk het gebruik van cannabis voor volwassenen

De werkgroep gezondheid en zorg, een van de werkgroepen die het akkoord voor de coalitie tussen de sociaal-democraten, de groenen en de vrije democraten voorbereiden, is het eens geworden over de legalisering van cannabis voor volwassenen. De onderhandelaars zouden in een resultaatnota hebben verklaard: “Wij zullen de gecontroleerde distributie van cannabis aan volwassenen voor consumptiedoeleinden in winkels met een vergunning invoeren”.

Het is nog niet bekend wat de precieze details zullen zijn. De drie partijen hebben een meerderheid in de Bondsdag en zullen naar verwachting de volgende kanselier leveren. De verkiezing van de nieuwe federale regering moet dit jaar plaatsvinden. Voor de wijziging van de verdovende middelenwet is echter de goedkeuring vereist van de Bundesraad, de tweede kamer, die bestaat uit de vertegenwoordigers van de 16 deelstaten. Tot nu toe hebben de christen-democraten van de huidige bondskanselier Angela Merkel daar de meerderheid, die de legalisering van cannabis afwijzen.

 

Germany: The future federal government may legalise the use of cannabis for adults

 

The working group on health and care, one of the working groups preparing the agreement for the coalition between the Social Democrats, the Greens and the Free Democrats has agreed on the legalisation of cannabis for adults. The negotiators are said to have stated in a result paper: “We will introduce the controlled distribution of cannabis to adults for consumption purposes in licensed shops”.

It is not yet known what the exact details will be. The three parties have a majority in the Bundestag and are expected to provide the next Chancellor. The election of the new federal government is to take place this year. However, the amendment of the Narcotics Act requires the approval of the Bundesrat, the second chamber, which consists of the representatives of the 16 Laender. So far, the Christian Democrats of the current Federal Chancellor Angela Merkel have the majority there, who reject the legalisation of cannabis.

Frankfurter Allgemeine Zeitung of 19 November 2021

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook