In Duitsland is er toename van de invoer van cannabis met meer dan 80 procent

18 oktober 2021

Duitsland: Toename van de invoer van cannabis in Duitsland met meer dan 80 procent.

De vraag naar cannabis voor medische en wetenschappelijke doeleinden blijft groeien in Duitsland, aldus de federale regering.

Het aantal landen van waaruit cannabisbloemen en/of cannabisextracten worden geïmporteerd is in 2021 gestegen tot 17.

De belangrijkste importerende landen voor cannabisbloemen zijn nog steeds Canada en Nederland, gevolgd door Denemarken en Portugal.

Volgens een antwoord van de Duitse regering op de vraag van de Vrije Democratische Partij is de invoer voor medicinale cannabisbloemen in de eerste helft van 2021 bijna verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar (precies: stijging met 81,8%), van 8966,6 kg naar 4946,3 kg in de eerste helft van 2020.

 

 

Germany: Increase in imports of cannabis to Germany by more than 80 percent.

Demand for cannabis for medical and scientific purposes continues to grow in Germany, according to the federal government. The number of countries from which cannabis flowers and/or cannabis extracts are imported has increased to 17 in 2021, with the main importing countries for cannabis flowers continuing to be Canada and the Netherlands, followed by Denmark and Portugal. According to an answer of the German government to the question of the Free Democratic Party the imports for medicinal cannabis flowers have almost doubled in the first half of 2021 compared to the previous year (exactly: increase by 81.8%), from 8966.6 kg to 4946.3 kg in the first half of 2020.

ACM-Mitteilungen of 2 October 2021

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook