In Duitsland is de regering van plan het gebruik van cannabis voor volwassenen te legaliseren

08 november 2022

Duitsland: De regering is van plan het gebruik van cannabis voor volwassenen te legaliseren

Op 26 oktober keurde de regering de plannen van federaal minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach goed om cannabis te legaliseren.

Zijn belangrijkste punten over de geplande wet bepalen dat de verwerving en het bezit van maximaal 20 tot 30 gram recreatieve cannabis voor persoonlijke consumptie in particuliere en openbare ruimten vrijgesteld zijn van straf.

Particuliere teelt zal in beperkte mate worden toegestaan. (3 planten)

De oppositie in de Duitse Bondsdag heeft al verklaard tegen legalisering te zullen vechten. Volgens een recente peiling steunt ongeveer tweederde van de Duitsers de plannen van de regering.

(english)

Germany: The government plans to legalise the use of cannabis for adults

On 26 October, the government approved the plans of Federal Health Minister Karl Lauterbach to legalise cannabis

His key points on the planned law provide for the acquisition and possession of up to a maximum amount of 20 to 30 grams of recreational cannabis for personal consumption in private and public spaces to be exempt from punishment.

Private cultivation will be permitted to a limited extent.

The opposition in the German Bundestag already declared to fight against legalisation. According to a recent poll about two third of Germans support the plans of the government.

gesundheit.de of 26 October 2022
Gesundheitsstadt Berlin of 4 November 2022

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook