Cannabis kan ontsteking bij multiple sclerose verminderen

02 maart 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis kan ontsteking bij multiple sclerose verminderen

In een onderzoek onder 150 patiënten met multiple sclerose, van wie er 28 cannabis gebruikten, werd cannabisgebruik geassocieerd met verminderde tekenen van ontsteking en een vermindering van het aantal terugvallen. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de faculteiten geneeskunde van de Mansoura Universiteit en de Delta Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Egypte. Naast de 150 patiënten omvatte het onderzoek ook 150 gezonde controles. Aan allen werd gevraagd naar hun cannabisgebruik, dat werd bevestigd door urinetests.

Bloedconcentraties van ontstekingsbevorderende cytokinen, een teken van ontstekingsintensiteit, waren hoger bij de MS-patiënten die geen cannabis gebruikten dan bij de cannabisgebruikers en de gezonde controles. De gemeten ontstekingsbevorderende mediatoren waren interleukine-1, interleukine-2, interleukine-12, interleukine-17, interleukine-22, interferon-gamma (IF-gamma) en tumornecrosefactor-alfa (TNF-alfa). 15 cannabisgebruikers (54 %) meldden dat hun symptomen door cannabis waren verbeterd. De auteurs concludeerden dat “cannabis een positieve invloed kan hebben op cytokine- en klinische profielen bij multiple sclerose”.

Science/Human: Cannabis may reduce inflammation in multiple sclerosis

In a study of 150 patients with multiple sclerosis, 28 of whom used cannabis, cannabis use was associated with reduced signs of inflammation and a reduction in relapses. The study was conducted by researchers from the faculties of medicine at Mansoura University and Delta University for Science and Technology, Egypt. In addition to the 150 patients, the study also included 150 healthy controls. All were asked about their cannabis use, which was confirmed by urine tests.

Blood concentrations of pro-inflammatory cytokines, a sign of inflammatory intensity, were higher in the MS patients who did not use cannabis than in the cannabis users and healthy controls. Pro-inflammatory mediators measured included interleukin-1, interleukin-2, interleukin-12, interleukin-17, interleukin-22, interferon-gamma (IF-gamma) and tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha). 15 cannabis users (54 %) reported that their symptoms were improved by cannabis. The authors concluded that “cannabis may have a positive impact on cytokine and clinical profiles in multiple sclerosis cases.”

Mustafa W, Elgendy N, Salama S, Jawad M, Eltoukhy K. The Effect of Cannabis on the Clinical and Cytokine Profiles in Patients with Multiple Sclerosis. Mult Scler Int 2021;2021:6611897.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook