Cannabidiol (CBD) toont antimicrobiële potentie tegen bacteriën

02 februari 2021

Wetenschap: CBD toont antimicrobiële potentie tegen bacteriën

Een studie toont aan dat CBD (cannabidiol) antimicrobiële activiteit vertoont tegen bacteriën. Onderzoekers van het Institute for Molecular Bioscience van de University of Queensland in St. Lucia, Australië, bevestigen eerdere rapporten van activiteiten tegen Gram-positieve bacteriën en breiden de breedte van de geteste ziekteverwekkers uit, waaronder zeer resistente Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, en Clostridioides difficile.

De auteurs schreven dat hun onderzoek “aantoont dat cannabidiol uitstekend werkt tegen biofilms, weinig neiging vertoont om resistentie te induceren, en topische in vivo werkzaamheid heeft. Meerdere studies naar het werkingsmechanisme wijzen op membraanverstoring als het belangrijkste mechanisme van cannabidiol. Nog belangrijker is dat we nu voor het eerst melden dat cannabidiol selectief een subset van Gram-negatieve bacteriën kan doden, waaronder de ‘urgente bedreigings’-pathogeen Neisseria gonorrhoeae.”

Science: CBD shows antimicrobial potential against bacteria

A study reveals that CBD (cannabidiol) shows antimicrobial activity against bacteria. Researchers of the Institute for Molecular Bioscience of the University of Queensland in St. Lucia, Australia, confirm previous reports of activities against Gram-positive bacteria and expand the breadth of pathogens tested, including highly resistant Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, and Clostridioides difficile.

Authors wrote that their research “results demonstrate that cannabidiol has excellent activity against biofilms, little propensity to induce resistance, and topical in vivo efficacy. Multiple mode-of-action studies point to membrane disruption as cannabidiol’s primary mechanism. More importantly, we now report for the first time that cannabidiol can selectively kill a subset of Gram-negative bacteria that includes the ‘urgent threat’ pathogen Neisseria gonorrhoeae.”

Blaskovich MAT, Kavanagh AM, Elliott AG, Zhang B, Ramu S, Amado M, Lowe GJ, Hinton AO, Pham DMT, Zuegg J, Beare N, Quach D, Sharp MD, Pogliano J, Rogers AP, Lyras D, Tan L, West NP, Crawford DW, Peterson ML, Callahan M, Thurn M. The antimicrobial potential of cannabidiol. Commun Biol, 2021;4(1):7.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook