CBD (Cannabidiol) verhoogt de werkzaamheid van antibiotica tegen bepaalde bacteriën

30 september 2019

Wetenschap: CBD kan de effectiviteit van antibiotica tegen bepaalde bacteriën verhogen

Volgens fundamenteel onderzoek aan de School of Human Sciences London Metropolitan University, UK, kan CBD de werkzaamheid van de behandeling met standaard antibiotica  verhogen.

Door bacteriën vrijgegeven membraan blaasjes (MV) die betrokken zijn bij de cel communicatie en interactie tussen mens en pathogeen.

Wetenschappers stelde vast dat de antibacteriële werking van CBD deels te wijten is aan het effect op de bacteriële membraan vesikels.

Zij vonden dat CBD  een krachtige remmer is van Membraan vesikel door vrijgave van gramnegatieve bacteriën (E. coli VCS257), terwijl het remmend effect op de MV afgifte uit gramnegatieve bacteriën (S. aureus subsp. Aureus Rosenbach) verwaarloosbaar was.

Ze kwamen tot de conclusie dat “CBD geschikt als vermeende adjuvans is voor aangepast gelijktijdig gebruik met geselecteerde antibiotica, afhankelijk van de bacteriële soorten en kan de antibiotische activiteit verhogen, zoals de MV-remming en vermindering antibioticaresistentie “.

Kosgodage US, Matewele P, Awamaria B, Kraev I, Warde P, Mastroianni G, Nunn AV, Guy GW, Bell JD, Inal JM, Lange S. Cannabidiol Is a Novel Modulator of Bacterial Membrane Vesicles. Front Cell Infect Microbiol. 2019;9:324.

 

Wissenschaft: CBD kann die Wirksamkeit von Antibiotika gegen bestimmte Bakterien erhöhen

Laut Grundlagenforschung an der School of Human Sciences der London Metropolitan University, Großbritannien, kann CBD die Wirksamkeit einer Therapie mit Standardantibiotika erhöhen. Von Bakterien freigesetzte Membranvesikel (MV) sind an der Zellkommunikation und den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Krankheitserreger beteiligt. Wissenschaftler fanden heraus, dass die antibakteriellen Wirkungen von CBD teilweise auf dessen Wirkung auf bakterielle Membranvesikel zurückzuführen sind.

Sie fanden heraus, dass CBD ein starker Hemmer der Membranvesikelfreisetzung aus gramnegativen Bakterien (E. coli VCS257) ist, während der inhibitorische Effekt auf die MV-Freisetzung aus gramnegativen Bakterien (S. aureus subsp. Aureus Rosenbach) vernachlässigbar war. Sie kamen zu dem Schluss, dass „CBD als mutmaßliches Adjuvans für die maßgeschneiderte gleichzeitige Anwendung mit ausgewählten Antibiotika in Abhängigkeit von der Bakterienspezies geeignet sein kann, um die Antibiotika-Aktivität, einschließlich der MV-Hemmung, zu erhöhen und die Antibiotika-Resistenz zu verringern“.

Kosgodage US, Matewele P, Awamaria B, Kraev I, Warde P, Mastroianni G, Nunn AV, Guy GW, Bell JD, Inal JM, Lange S. Cannabidiol Is a Novel Modulator of Bacterial Membrane Vesicles. Front Cell Infect Microbiol. 2019;9:324.

Science: CBD may increase the efficacy of antibiotics against certain bacteria

According to basic research at the School of Human Sciences of the London Metropolitan University, United Kingdom, CBD may increase the efficacy of a therapy with standard antibiotics. Membrane vesicles (MV) released from bacteria participate in cell communication and human-pathogen interactions. Scientists found that anti-bacterial effects of CBD could be in part attributed to effects on bacterial membrane vesicles.

They found that CBD is a strong inhibitor of membrane vesicle release from Gram-negative bacteria (E. coli VCS257), while inhibitory effect on MV release from Gram-positive bacteria (S. aureus subsp. aureus Rosenbach) was negligible. They concluded that “CBD may pose as a putative adjuvant agent for tailored co-application with selected antibiotics, depending on bacterial species, to increase antibiotic activity, including via MV inhibition, and help reduce antibiotic resistance.

Kosgodage US, Matewele P, Awamaria B, Kraev I, Warde P, Mastroianni G, Nunn AV, Guy GW, Bell JD, Inal JM, Lange S. Cannabidiol Is a Novel Modulator of Bacterial Membrane Vesicles. Front Cell Infect Microbiol. 2019;9:324.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany