Diverse cannabinoïden zoals o.a. CBG, CBD en THC zijn antioxidantia

03 juni 2021

Wetenschap: Cannabinoïden zijn antioxidantia

CBG, CBD, THC, CBN, CBGA, CBDA en THCA werden getest met betrekking tot hun antioxidantwerking.

De auteurs schreven dat hun resultaten “bewijzen dat alle onderzochte cannabinoïden antioxidante activiteit vertonen, die tot uiting komt in hun vermogen om vrije radicalen weg te nemen, het oxidatieproces te voorkomen en metaalionen te reduceren.”

Afdeling Chromatografie, Instituut voor Chemische Wetenschappen, Faculteit Scheikunde, Maria Curie-Sklodowska Universiteit in Lublin, Polen.

Science: Cannabinoids are antioxidant agents

CBG, CBD, THC, CBN, CBGA, CBDA and THCA were tested with regard to their antioxidant activity.

Authors wrote that their results “prove that all the examined cannabinoids exhibit antioxidant activity manifested in their ability to scavenge free radicals, to prevent the oxidation process and to reduce metal ions.”

Department of Chromatography, Institute of Chemical Sciences, Faculty of Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland.

Dawidowicz AL, et al. Fitoterapia. 2021;152:104915.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook