Weer nieuwe cannabinoïden ontdekt in Cannabis: THCB, CBDB en THCP

11 januari 2020

Cannabis wordt wereldwijd onderzocht op de kenmerken en eigenschappen zoals o.a. de cannabinoiden.

Oktober 2018: Studie onthult 21 nieuwe cannabinoïden

Nu in Italië

 

Wetenschap: Nieuwe cannabinoïden aangetroffen in cannabis

In twee artikelen zijn 3 nieuwe cannabinoïden gepresenteerd door Italiaanse onderzoekers.

Een delta-9-tetrahydrocannabutol (THCB), de butyl derivaat van delta-9-THC, dat een gedeeltelijke agonist van de CB1 receptor.

De tweede is canabidibutol (CBDB), de butyl derivaat van cannabidiol (CBD).

De derde is delta-9-tetrahydrocannabiphorol (THCP), hetgeen een volledige agonist van de CB1 receptor is en “zou  voor de farmacologische eigenschappen van sommige cannabisvariëteiten moeilijk te verklaren kunnen zijn door de aanwezigheid van slechts één delta-9-THC.”

Department of Life Sciences, Universiteit van Modena en Reggio Emilia, Modena, Italië.
Nationale Raad voor Onderzoek (CNR), Lecce, Italië.

Linciano P. J Nat Prod. 2019 31. Dezember. [im Druck]
Citti C. Sci Rep, 30. Dezember 2019;9(1):20335.

Science: New cannabinoids have been detected in cannabis

In two articles 3 new cannabinoids have been presented by Italian researchers. One is delta-9-tetrahydrocannabutol (THCB), the butyl derivative of delta-9-THC, which is a partial agonist of the CB1 receptor. The second is canabidibutol (CBDB), the butyl derivative of cannabidiol (CBD). The third is delta-9-tetrahydrocannabiphorol (THCP), which is a full agonist at the CB1 receptor and “could account for the pharmacological properties of some cannabis varieties difficult to explain by the presence of the sole delta-9-THC.”

Department of Life Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, Modena, Italy.

National Council of Research (CNR), Lecce, Italy.

Linciano P. J Nat Prod. 2019 31. Dezember. [im Druck]
Citti C. Sci Rep, 30. Dezember 2019;9(1):20335.

Wissenschaft: Neue Cannabinoide wurden in Cannabis entdeckt

In zwei Artikeln wurden von italienischen Forschern 3 neue Cannabinoide vorgestellt. Das eine ist Delta-9-Tetrahydrocannabutol (THCB), das Butyl-Derivat von Delta-9-THC, das ein partieller Agonist des CB1-Rezeptors ist. Das zweite ist Cannabidibutol (CBDB), das Butyl-Derivat von Cannabidiol (CBD). Das dritte ist delta-9-Tetrahydrocannabiphorol (THCP), ein vollständiger Agonist am CB1-Rezeptor, der “die pharmakologischen Eigenschaften einiger Cannabis-Sorten erklären könnte, die durch das Vorhandensein von alleinigem Delta-9-THC schwer zu erklären sind”.

Fakultät für Biowissenschaften, Universität Modena und Reggio Emilia, Modena, Italien.
Nationaler Forschungsrat (CNR), Lecce, Italien.

Linciano P. J Nat Prod. 2019 31. Dezember. [im Druck]
Citti C. Sci Rep, 30. Dezember 2019;9(1):20335.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany