Plaatselijk aangebrachte cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van veneuze beenulcera

25 mei 2021

Wetenschap/mens: Plaatselijk aangebrachte cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van veneuze beenulcera

In een open onderzoek met 14 patiënten die leden aan behandelingsresistente beenulcera, resulteerde de toediening van cannabis in aanzienlijke verbeteringen. De patiënten leden aan 16 recalcitrante beenulcera en werden behandeld met topische cannabismedicijnen in combinatie met compressieverband, om de dag, op zowel het wondbed als het periwondweefsel. Het cohort had een gemiddelde leeftijd van 76 jaar en was medisch complex.

Volledige wondsluiting, gedefinieerd als volledig geëpithelialiseerd, werd bereikt bij 11 patiënten (79%) en 13 wonden (81%) binnen een mediaan van 34 dagen. De drie resterende patiënten vertoonden progressieve genezingstendensen maar werden niet meer opgevolgd. De behandelingen werden goed verdragen, en er werden geen significante bijwerkingen ervaren. Auteurs van de Division of Palliative Care van de Universiteit van Toronto, Canada, concludeerden dat “de snelle wondsluiting van voorheen niet-genezende veneuze beenulcera bij oudere en zeer complexe patiënten suggereert dat topische, op cannabis gebaseerde geneesmiddelen effectieve hulpstoffen kunnen worden in combinatie met compressietherapie”.

Science/Human: Topical cannabis may be helpful in the treatment of venous leg ulcers

In an open study with 14 patients suffering from treatment resistant leg ulcers the administration of cannabis resulted in significant improvements. Patient suffered from 16 recalcitrant leg ulcers and were treated with Topical Cannabis-Based Medicines in conjunction with compression bandaging, every second day, to both wound bed and peri-wound tissues. The cohort had a mean age of 76 years and was medically complex.

Complete wound closure, defined being fully epithelialized, was achieved among 11 patients (79%) and 13 wounds (81%) within a median of 34 days. All three remaining patients demonstrated progressive healing trends but were lost to follow-up. The treatments were well tolerated, and no significant adverse reactions were experienced. Authors from the Division of Palliative Care of the University of Toronto, Canada, concluded that “the rapid wound closure of previously non-healing venous leg ulcers among elderly and highly complex patients suggests that Topical Cannabis-Based Medicines may become effective adjuvants in conjunction with compression therapy.”

Maida V, Shi RB, Fazzari FGT, Zomparelli L. Topical Cannabis-Based Medicines – A Novel Adjuvant Treatment for Venous Leg Ulcers: An Open-Label Trial. Exp Dermatol. 2021 May 19. [in press].

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook: