CBD in aanvulling op THC in cannabis sigaretten vermindert angst met behoud van positieve overige effecten

18 januari 2022

Wetenschap/Mens: CBD in aanvulling op THC in cannabis sigaretten vermindert angst met behoud van positieve subjectieve effecten

Vergeleken met het roken van een THC-dominante cannabissoort, resulteerde een variant met gelijke hoeveelheden THC en CBD in minder paranoia en angst met vergelijkbare niveaus van positieve effecten. Dit is het resultaat van een onderzoek met 159 regelmatige cannabisgebruikers door onderzoekers van het Department of Psychology and Neuroscience van de University of Colorado in Boulder (VS). Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan toediening van een van de drie chemovars (THC-dominant: 24% THC, 1% CBD; THC+CBD: 9% THC, 10% CBD; CBD-dominant: 1% THC, 23% CBD). De deelnemers konden er zoveel van consumeren als ze wilden.

Ze werden onderzocht voor, onmiddellijk na en 1 uur na toediening van de hun toegewezen soort. Deelnemers die de CBD-dominante en THC + CBD-variëteiten gebruikten, hadden significant minder THC en meer CBD in bloedmonsters vergeleken met deelnemers die de THC-dominante soort gebruikten. Verder werd de THC + CBD soort geassocieerd met vergelijkbare niveaus van positieve subjectieve effecten, maar aanzienlijk minder paranoia en angst, in vergelijking met de THC-dominante soort.

 

Science/Human: CBD in addition to THC in cannabis cigarettes reduces anxiety while keeping positive subjective effects

Compared to smoking a THC-dominant cannabis strain, a variety with equal amounts of THC and CBD resulted in less paranoia and anxiety with similar levels of positive effects. This is the result of a study with 159 regular cannabis users by investigators of the Department of Psychology and Neuroscience at the University of Colorado in Boulder, USA. Participants were randomly assigned to administration of one of three chemovars (THC-dominant: 24% THC, 1% CBD; THC+CBD: 9% THC, 10% CBD; CBD-dominant: 1% THC, 23% CBD). The participants could consume as much of it as they wanted.

They were investigated before, immediately after, and 1 hour after administration of their assigned strain. Participants who used the CBD-dominant and THC + CBD varieties had significantly less THC and more CBD in blood samples compared to participants who used the THC-dominant strain. Further, the THC + CBD strain was associated with similar levels of positive subjective effects, but significantly less paranoia and anxiety, as compared to the THC-dominant strain.

Gibson LP, Karoly HC, Ellingson JM, Klawitter J, Sempio C, Squeri JE, Bryan AD, Bidwell LC, Hutchison KE. Effects of cannabidiol in cannabis flower: Implications for harm reduction. Addict Biol. 2022;27(1):e13092.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees  ook