Cannabidivarin (CBDV) kan hersenfunctie bij autisme normaliseren

07 juli 2021

Wetenschap/Mens: Cannabidivarin (CBDV) kan hersenfunctie bij autisme normaliseren

Volgens een studie met 28 mannen, van wie er 13 waren gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis, kan de plantaardige cannabinoïde CBDV (Cannabidivarin) de veranderde hersenfunctie bij autisme normaliseren. Onderzoekers van het Institute of Psychiatry van King’s College London, UK, toonden aan dat patiënten met autisme een veranderde functionele connectiviteit vertonen tussen bepaalde hersengebieden (ventraal striatum en frontale en pericentrale gebieden) en andere veranderingen in gebieden die betrokken zijn bij spraak en taal in vergelijking met 15 gezonde mannen. Alle deelnemers kregen 600 mg CBDV of een placebo op twee tijdstippen, gescheiden door ten minste 13 dagen.

CBDV verminderde de hyperconnectiviteit tot het normale niveau. De auteurs concludeerden dat de studie “voorlopig bewijs van het concept levert dat, in het volwassen autistische brein, acute CBDV toediening atypische striatale circuits kan moduleren naar neurotypische functie”. Zij merkten op dat verdere studies nodig zijn of deze normalisatie wordt geassocieerd met veranderingen in autisme symptomen.

Science/Human: Cannabidivarin (CBDV) may normalise brain function in autism

 

According to a study with 28 men, of whom 13 were diagnosed with autism spectrum disorder, the plant cannabinoid CBDV (Cannabidivarin) may normalise altered brain function in autism. Investigators of the Institute of Psychiatry at King’s College London, UK, showed that patients with autism show altered functional connectivity between certain brain regions (ventral striatum and frontal and pericentral regions) and other changes in regions involved in speech and language compared to 15 healthy men. All participants received 600 mg of CBDV or a placebo at two occasions, separated by at least 13 days.

CBDV reduced hyperconnectivity to the normal level. Authors concluded that the study provides “preliminary proof of concept that, in the adult autistic brain, acute CBDV administration can modulate atypical striatal circuitry towards neurotypical function.” They noted that further studies are needed if this normalisation is associated with changes in autism symptoms.

Pretzsch CM, Floris DL, Voinescu B, Elsahib M, Mendez MA, Wichers R, Ajram L, Ivin G, Heasman M, Pretzsch E, Williams S, Murphy DGM, Daly E, McAlonan GM. Modulation of striatal functional connectivity differences in adults with and without autism spectrum disorder in a single-dose randomized trial of cannabidivarin. Mol Autism. 2021;12(1):49.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook