Veel patiënten met inflammatoire darmziekte gebruiken cannabis voor de symptomen ervan

15 april 2021

Wetenschap/Mens: Veel patiënten met inflammatoire darmziekte gebruiken cannabis

Ongeveer de helft van de deelnemers aan een onderzoek onder patiënten met een inflammatoire darm, uitgevoerd in Nieuw-Zeeland, meldde het gebruik van cannabis. Deelnemers werden gerekruteerd door onderzoekers van de Dunedin School of Medicine van de Universiteit van Otago, Nieuw-Zeeland, via de post en online middelen. In totaal vulden 378 deelnemers de vragenlijst in, waarvan er 334 konden worden geëvalueerd. Eenenzestig procent van de respondenten had de ziekte van Crohn en 34% colitis ulcerosa.

In totaal gaf 51% van de respondenten aan ooit cannabis te hebben gebruikt. Van hen gaf 63% aan cannabis te gebruiken voor recreatieve doeleinden en 31% om hun symptomen te verminderen. Symptomen die het meest werden gemeld als verbeterd door cannabisgebruik waren buikpijn/kramp, misselijkheid/overgeven en verlies van eetlust. Vierenvijftig procent van de deelnemers meldde dat als cannabis legaal zou zijn, zij het zouden aanvragen voor medicinaal gebruik om hun symptomen te helpen beheersen.

Science/Human: Many patients with inflammatory bowel use cannabis

About half of participants in a survey among patients suffering from inflammatory bowel conducted in New Zealand reported the use of cannabis. Participants were recruited by investigators from the Dunedin School of Medicine of the University of Otago, New Zealaand, via postal mail and online resources. In total, 378 participants completed the questionnaire, of which 334 could be evaluated. Sixty-one percent of respondents had Crohn’s disease and 34% ulcerative colitis.

Overall, 51% of respondents reported having ever used cannabis. Of those, 63% reported use as recreational and 31% for reduction of their symptoms. Symptoms most reported as improved by cannabis use were abdominal pain/cramping, nausea/vomiting and loss of appetite. Fifty-four percent of participants reported that if cannabis were legal, they would request it for medicinal use to help manage their symptoms.

Appleton K, Whittaker E, Cohen Z, Rhodes HM, Dunn C, Murphy S, Gaastra M, Galletly A, Dougherty S, Haren A, Sukumaran N, Aluzaite K, Dockerty JD, Turner RM, Schultz M. Attitudes towards and use of cannabis in New Zealand patients with inflammatory bowel disease: an exploratory study. N Z Med J. 2021;134(1530):38-47.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Ontsteking

Lees ook