Veel vrouwen gebruiken cannabis om symptomen menopauze te helpen verlichten

30 september 2021

Wetenschap/Mens: Veel vrouwen gebruiken cannabis om symptomen menopauze te helpen verlichten

Zou het inhaleren van cannabis vrouwen helpen om te gaan met deze veel voorkomende symptomen van de menopauze? Een flink aantal vrouwen van middelbare leeftijd denkt blijkbaar van wel, want zij wenden zich tot cannabis om de verandering van het leven te helpen verwerken, zo meldt een nieuwe studie. “Vrouwen van middelbare leeftijd in de overgangsperiode van de menopauze gebruiken cannabis, en ze gebruiken het voor symptomen die de menopauze overlappen,” aldus hoofdonderzoeker Katherine Babyn, een afgestudeerde studente aan de Universiteit van Alberta in Canada.

Voor deze studie ondervroegen Babyn en haar collega’s bijna 1.500 vrouwen van middelbare leeftijd in de Canadese provincie Alberta. Van de huidige gebruikers meldde 75% dat ze cannabis voor medische doeleinden gebruikten, hoewel slechts 23% het medisch voorgeschreven had gekregen. Zij gebruikten cannabis in een aantal vormen, waaronder 52% die edibles gebruikten, 47% die oliën gebruikten, 41% die bloem rookten en 26% die een vape gebruikten. Cannabis werd gebruikt voor de behandeling van onrust (74%), angst (59%), concentratieproblemen (58%), prikkelbaarheid (55%) en spier- en gewrichtspijn (53%). De studie werd op 22 september voorgesteld op de jaarlijkse bijeenkomst van de North American Menopause Society, in Washington, D.C.

 

Science/Human: Many women use cannabis to help ease menopause symptoms

 

Would inhaling cannabis help women deal with these common symptoms of menopause? A good number of middle-aged women apparently think so, because they’ve been turning to cannabis to help handle the change of life, a new study reports. “Midlife women within the menopause transition period of their life are using cannabis, and they’re using it for symptoms that tend to overlap with menopause,” said lead researcher Katherine Babyn, a graduate student at the University of Alberta in Canada.

For this study, Babyn and her colleagues surveyed nearly 1,500 middle-aged women in the Canadian province of Alberta. Of the current users, 75% reported that they’d been using cannabis for medical purposes, even though only 23% had it medically prescribed to them. They used cannabis in a number of forms, including 52% who use edibles, 47% who use oils, 41% who smoked flower and 26% who used a vape. Cannabis was used to treat troubling (74%), anxiety (59%), difficulty concentrating ( 58%), irritability (55%), muscle and joint aches (53%). The study was presented on 22 September at the annual meeting of the North American Menopause Society, in Washington, D.C.

UPI of 22 September 2001

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook