Meer dan een kwart van de vrouwen gebruikt cannabis voor de behandeling van menopauzeklachten

15 oktober 2020

Wetenschap / Mens: meer dan een kwart van de vrouwen gebruikt cannabis voor de behandeling van menopauzeklachten

Volgens een onderzoek van het San Francisco VA Health Care System en de University of California in San Francisco gebruikt meer dan een kwart van alle deelnemende vrouwen cannabis om menopauzeklachten te behandelen. Van de 232 vrouwen, gemiddelde leeftijd 56, had 27% cannabis gebruikt of gebruikt voor een of meer van de volgende symptomen: opvliegers en nachtelijk zweten (54%), slapeloosheid (27%) en urogenitale aandoeningen (69%) ).

Nog eens 10% van de deelnemers toonde interesse in toekomstig gebruik. Daarentegen meldde slechts 19% traditionele vormen van behandeling voor menopauzeklachten, waaronder hormoontherapie voor de menopauze. De auteurs concludeerden dat “het gebruik van cannabis om menopauzeklachten te behandelen gebruikelijk was onder deze steekproef van vrouwelijke veteranen van middelbare leeftijd in Noord-Californië. Deze studie roept vragen op over de generaliseerbaarheid van deze bevindingen in andere regio’s met verschillende juridische en culturele attitudes. Cannabisgebruik op (…) “. “Deze resultaten suggereren dat het gebruik van cannabis om menopauzeklachten te beheersen relatief vaak voorkomt”, zegt co-auteur Carolyn Gibson.

Wissenschaft/Mensch: Mehr als ein Viertel der Frauen konsumiert Cannabis zur Behandlung von Symptomen der Wechseljahre

Laut einer Umfrage des San Francisco VA Health Care System und der University of California in San Francisco wird Cannabis von mehr als einem Viertel aller teilnehmenden Frauen zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden verwendet. Von 232 Frauen im mittleren Alter von 56 Jahren hatten 27% Cannabis wegen eines oder mehrerer der folgenden Symptome konsumiert oder gegen eines oder mehrere der folgenden Symptome verwendet: Hitzewallungen und nächtliche Schweißausbrüche (54 %), Schlaflosigkeit (27 %) und Urogenitalbeschwerden (69 %).

Weitere 10 % der Teilnehmer bekundeten Interesse an einer zukünftigen Verwendung. Im Gegensatz dazu berichteten nur 19 % über traditionelle Formen der Behandlung von Wechseljahressymptomen, einschließlich einer Hormontherapie der Wechseljahre. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “die Verwendung von Cannabis zur Behandlung von Wechseljahressymptomen bei dieser Stichprobe von weiblichen Veteranen im mittleren Alter in Nordkalifornien häufig vorkam. Diese Studie wirft Fragen über die Verallgemeinerbarkeit dieser Befunde in anderen Regionen mit unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen Einstellungen zum Cannabiskonsum auf (…)”. “Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Cannabiskonsum zur Bewältigung von Wechseljahresbeschwerden relativ häufig vorkommen könnte”, sagte die Mitautorin der Studie, Carolyn Gibson, in einer Stellungnahme.

Science/Human: More than a quarter of women use cannabis for menopause symptom management

According to a survey by San Francisco VA Health Care System and University of California in San Francisco cannabis is used by more than a quarter of all participating women for the treatment of menopause symptoms. Of 232 midlife women with mean age of 56 years 27% had used cannabis or use it against for one or more of the following symptoms: hot flashes and night sweats (54%), insomnia (27%), and genitourinary symptoms (69%).

An additional 10% of participants expressed interest in future use. In contrast, only 19% reported traditional forms of menopause symptom management, including menopausal hormone therapy. Authors concluded that “use of cannabis for menopause symptom management was common in this sample of midlife women Veterans in Northern California. This study raises questions about the generalizability of these findings in other regions with differing legal and cultural attitudes toward cannabis use (…).” “These findings suggest that cannabis use to manage menopause symptoms may be relatively common,” study co-author Carolyn Gibson said in a statement.

Gibson C, Huang A, Maguen S, Inslicht S, Byers A, Seal K. Cannabis use for menopause symptom management among midlife women Veterans. 2020 Virtual Annual Meeting of the North American Menopause Society. Poster 10, Seite 14.

UPI vom 28. September 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Gebruik Medicinale Cannabis bij Endometriumcarcinoom

Gebruik medicinale cannabis bij baarmoederkanker

CBD verhoogde effectiviteit van conventionele chemotherapie tegen eierstokkanker

Wetenschap / Cellen: CBD verhoogde effectiviteit van conventionele chemotherapie tegen eierstokkanker