Volgens onderzoek is cannabis nuttig bij de behandeling van endometriose

25 november 2019

Wetenschap / Mens: Cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van endometriose

Tussen oktober en december 2017 was een dwarsdoorsnede online onderzoek door onderzoekers uitgevoerd van de Western Sydney University in Penrith en andere Australische instellingen.

Een totaal van 484 reacties werden opgenomen in de analyse,  76% van de vrouwen melden de toepassing van de algemene self-management strategieën in de afgelopen 6 maanden.

Van degenen die de self-management uitvoerden, meldde 13%  cannabisgebruik voor symptoom behandeling.

De zelf-gerapporteerde werkzaamheid bij pijnvermindering was (7,6 van 10), waarbij 56% in staat was farmaceutische geneesmiddelen te verminderen met ten minste de helft.

De vrouwen meldden de grootste verbeteringen bij slaap evenals misselijkheid en braken. De negatieve effecten waren zeldzaam (10%) en laag.

Sinclair J, Smith CA, Abbott J, Chalmers KJ, Pate DW, Armour M. Cannabis Use, a Self-Management Strategy Among Australian Women With Endometriosis: Results From a National Online Survey. J Obstet Gynaecol Can. 2019 Nov 7. [in press]

Wissenschaft/Mensch: Cannabis kann bei der Behandlung von Endometriose hilfreich sein

Zwischen Oktober und Dezember 2017 wurde eine Querschnitts-Online-Umfrage von Wissenschaftlern der Western Sydney University in Penrith und anderen australischen Institutionen durchgeführt. Insgesamt wurden 484 Antworten in die Analyse einbezogen, wobei 76 % der Frauen über die Anwendung allgemeiner Selbstmanagementstrategien innerhalb der letzten 6 Monate berichteten. Von denjenigen, die Selbstmanagement betreiben, gaben 13 % an, Cannabis zur Symptombehandlung zu verwenden.

Die selbstberichtete Wirksamkeit bei der Schmerzreduktion war hoch (7,6 von 10), wobei 56 % auch in der Lage waren, pharmazeutische Medikamente um mindestens die Hälfte zu reduzieren. Die Frauen berichteten über die größten Verbesserungen beim Schlaf sowie bei Übelkeit und Erbrechen. Die negativen Auswirkungen waren selten (10 %) und gering.

Sinclair J, Smith CA, Abbott J, Chalmers KJ, Pate DW, Armour M. Cannabis Use, a Self-Management Strategy Among Australian Women With Endometriosis: Results From a National Online Survey. J Obstet Gynaecol Can. 2019 Nov 7. [in press]

Science/Human: Cannabis may be helpful in the treatment of endometriosis

A cross-sectional online survey was conducted between October and December 2017 by scientists of Western Sydney University in Penrith and other Australian institutions. A total of 484 responses were included for analysis, with 76% of the women reporting the use of general self-management strategies within the last 6 months. Of those using self-management, 13% reported using cannabis for symptom management.

Self-reported effectiveness in pain reduction was high (7.6 of 10), with 56% also able to reduce pharmaceutical medications by at least half. Women reported the greatest improvements in sleep and in nausea and vomiting. Adverse effects were infrequent (10%) and minor.

Sinclair J, Smith CA, Abbott J, Chalmers KJ, Pate DW, Armour M. Cannabis Use, a Self-Management Strategy Among Australian Women With Endometriosis: Results From a National Online Survey. J Obstet Gynaecol Can. 2019 Nov 7. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook