Een THC-rijk cannabisextract verbeterden het geheugen bij een patiënt met de ziekte van Alzheimer

29 juli 2022

Wetenschap/Mens: Zeer lage doses van een THC-rijk cannabisextract verbeterden het geheugen bij een patiënt met de ziekte van Alzheimer

Onderzoekers van de Federale Universiteit voor Latijns-Amerikaanse integratie in Foz do Iguaçu, Brazilië, en de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, VS, presenteerden een casusverslag van een 75-jarige man in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer, die baat had bij zeer lage doses van THC-rijke cannabis. Hij presenteerde zich met als belangrijkste symptomen geheugentekort, ruimtelijke en temporele desoriëntatie, en beperkte dagelijkse activiteit. De behandeling werd gedurende 22 maanden uitgevoerd met microdoses van een cannabisextract dat THC en CBD bevat. De patiënt kreeg het gedurende 22 maanden dagelijks toegediend, waarbij de dagelijkse dosis nooit meer dan 1 mg THC per dag bedroeg.

Onderzoekers meldden dat de patiënt “snelle” en “robuuste” symptoomverbetering vertoonde en schreven dat “cognitieve en geheugenverbetering meer dan een jaar aanhielden na de start van de behandeling en stabiel bleven terwijl we de patiënt progressief evalueerden/follow-up hielden, tot meer dan een jaar na het beëindigen van het officiële rapport.” De auteurs concludeerden “dat cannabinoïde microdosering effectief zou kunnen zijn als een behandeling voor de ziekte van Alzheimer terwijl belangrijke bijwerkingen worden voorkomen.

(english)

Science/Human: Very low doses of a THC-rich cannabis extract improved memory in a patient with Alzheimer’s disease

 

Investigators of the Federal University for Latin American integration in Foz do Iguaçu, Brazil, and Johns Hopkins University in Baltimore, USA, presented a case report of a 75-year-old man in an early stage of Alzheimer’s disease, who profited from very low doses of THC rich cannabis. He presented with main symptoms of memory deficit, spatial and temporal disorientation, and limited daily activity. The treatment was carried out for 22 months with microdoses of a cannabis extract containing THC and CBD. The patient received it daily for 22 months with the daily dosage never exceeding 1 mg of THC per day.

Investigators reported that the patient exhibited “rapid” and “robust” symptom amelioration and wrote that “cognitive and memory enhancement lasted for more than one year following the start of treatment and remained stable while we progressively evaluate/follow up with the patient, for more than one year after the official report ended.” Authors concluded “that cannabinoid microdosing could be effective as an Alzheimer’s disease treatment while preventing major side effects.”

Ruver-Martins AC, Bicca MA, de Araujo FS, de Noronha Sales Maia BHL, Pamplona FA, da Silva EG, Nascimento FP. Cannabinoid extract in microdoses ameliorates mnemonic and nonmnemonic Alzheimer’s disease symptoms: a case report . J Med Case Rep. 2022;16(1):277

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook