CBD kan nuttig zijn bij de behandeling van burn-out en uitputting

30 augustus 2021

Wetenschap/Mens: CBD kan nuttig zijn bij de behandeling van burn-out en uitputting volgens een open studie

Volgens een open studie met 120 gezondheidswerkers die lijden aan burn-out en uitputting heeft 300 mg CBD in aanvulling op standaard medicatie de behandelingsresultaten verbeterd. In dit onderzoek van het Department of Neuroscience and Behavior van de Ribeirão Preto Medical School van de Universiteit van São Paulo, Brazilië, kregen deelnemers, die uitgeput waren door de hoge werkdruk tijdens de Covid-19 pandemie, ofwel 150 mg CBD tweemaal daags plus standaardzorg (61 deelnemers) of standaardzorg (59 deelnemers) alleen gedurende 28 dagen.

In de behandelingsarm namen de scores op de subschaal emotionele uitputting van de Maslach Burnout Inventory significant af op dag 14 (gemiddeld verschil, 4,14 punten) en dag 28 (gemiddeld verschil, 4,01 punten). Echter, 5 deelnemers, die allen in de behandelgroep zaten, ervoeren ernstige bijwerkingen: 4 gevallen van verhoogde leverenzymen (1 kritisch en 3 mild)en 1 geval van ernstige farmacodermie.

Science/Human: CBD may be helpful in the treatment of burnout and exhaustion according to an open study

 

According to an open study with 120 healthcare professionals suffering from burnout and exhaustion 300 mg of CBD in addition to standard medication improved treatment results. In this investigation by the Department of Neuroscience and Behavior of Ribeirão Preto Medical School at the University of São Paulo, Brazil, participants, who were exhausted due to the high workload during the Covid-19 pandemic either received 150 mg of CBD twice daily plus standard care (61 participants) or standard care (59 participants) alone for 28 days.

In the treatment arm, scores on the emotional exhaustion subscale of the Maslach Burnout Inventory significantly decreased at day 14 (mean difference, 4.14 points) and day 28 (mean difference, 4.01 points). However, 5 participants, all of whom were in the treatment group, experienced serious adverse events: 4 cases of elevated liver enzymes (1 critical and 3 mild)
and 1 case of severe pharmacodermia.

Crippa JAS, Zuardi AW, Guimarães FS, Campos AC, de Lima Osório F, Loureiro SR, Dos Santos RG, Souza JDS, Ushirohira JM, Pacheco JC, Ferreira RR, Mancini Costa KC, Scomparin DS, Scarante FF, Pires-Dos-Santos I, Mechoulam R, Kapczinski F, Fonseca BAL, Esposito DLA, Pereira-Lima K, Sen S, Andraus MH, Hallak JEC; Burnout and Distress Prevention With Cannabidiol in Front-line Health Care Workers Dealing With COVID-19 (BONSAI) Trial Investigators. Efficacy and Safety of Cannabidiol Plus Standard Care vs Standard Care Alone for the Treatment of Emotional Exhaustion and Burnout Among Frontline Health Care Workers During the COVID-19 Pandemic: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2021;4(8):e2120603.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg

Lees ook