CBD kan de symptomen van de ziekte van Parkinson verbeteren

13 januari 2021

Wetenschap/mens: CBD kan de symptomen van de ziekte van Parkinson verbeteren

Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen van hoge CBD-doses profiteren, maar deze kunnen in verband worden gebracht met leverschade. Een CBD-extract (Epidiolex) werd getitreerd van 5 tot 20-25 mg per kilogram lichaamsgewicht en werd gedurende 10 tot 15 dagen toegediend. De studie werd uitgevoerd op de afdeling Neurologie van de University of Colorado School of Medicine in Aurora, USA.

Alle 13 deelnemers met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar meldden bijwerkingen, waaronder diarree (85%), slaperigheid (69%), vermoeidheid (62%), gewichtstoename (31%), duizeligheid (23%), buikpijn (23%), en hoofdpijn, gewichtsverlies, misselijkheid, anorexia, en verhoogde eetlust (elk 5%). Bijwerkingen waren meestal mild; geen ernstige. Verhoogde leverenzymen kwamen slechts in vijf gevallen voor. Drie vielen uit door intolerantie. Tien die de studie voltooid hadden hebben verbetering van de totale en motorische scores op de Movement Disorder Society Unified Parkinson Disease Rating Scale. Nachtelijke slaap en emotionele/gedragsmatige dyscontrolescores zijn ook significant verbeterd. Auteurs schreven dat “CBD, in de vorm van Epidiolex, effectief kan zijn bij Parkinson, maar de relatief hoge dosis gebruikt in deze studie werd geassocieerd met lever enzym verhogingen”.

Science/Human: CBD may improve symptoms of Parkinson’s disease

 

Patients with Parkinson’s disease may propagate from high CBD doses, but these may be associated with liver damage. A CBD extract (Epidiolex) was titrated from 5 to 20-25 mg per kilogram bodyweight and maintained for 10 to 15 days. The study was conducted at the Department of Neurology of the University of Colorado School of Medicine in Aurora, USA.

All 13 participants with a mean age of 68 years reported side effects, including diarrhoea (85%), somnolence (69%), fatigue (62%), weight gain (31%), dizziness (23%), abdominal pain (23%), and headache, weight loss, nausea, anorexia, and increased appetite (each 5%). Adverse events were mostly mild; none serious. Elevated liver enzymes occurred in five only. Three dropped out due to intolerance. Ten that completed the study had improvement in total and motor scores on the Movement Disorder Society Unified Parkinson Disease Rating Scale. Night-time sleep and emotional/behavioural dyscontrol scores also improved significantly. Authors wrote that “CBD, in the form of Epidiolex, may be efficacious in PD, but the relatively high dose used in this study was associated with liver enzyme elevations.”

Leehey MA, Liu Y, Hart F, Epstein C, Cook M, Sillau S, Klawitter J, Newman H, Sempio C, Forman L, Seeberger L, Klepitskaya O, Baud Z, Bainbridge J. Safety and Tolerability of Cannabidiol in Parkinson Disease: An Open Label, Dose-Escalation Study. Cannabis Cannabinoid Res 2020;5(4):326-336.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook