Volgens onderzoek kan Cannabis nuttig zijn bij de ziekte van Parkinson

20 december 2020

Wetenschap/mens: Cannabis kan volgens onderzoek nuttig zijn bij de ziekte van Parkinson

Volgens een onderzoek met 1348 vragenlijsten die naar patiënten met de ziekte van Parkinson zijn gestuurd, gebruikte 8,4% cannabis voor medicinale doeleinden. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Duitsland. Vragenlijsten werden landelijk verspreid via het ledenblad van de Duitse Parkinsonvereniging (1123 vragenlijsten) en lokaal in een kliniek (225 vragenlijsten).

51% van de deelnemers was zich ervan bewust dat cannabis kan worden voorgeschreven door artsen, 28% van de verschillende toedieningsroutes en 9% van het verschil tussen THC en CBD. Vermindering van pijn en spierkrampen werd gemeld door meer dan 40% van de cannabisgebruikers. Stijfheid/akinesie, bevriezing, tremor, depressie, angst en rusteloze benen syndroom verbeterden subjectief voor meer dan 20% en de algemene verdraagbaarheid was goed. Verbetering van de symptomen werd gemeld door 54% van de gebruikers die orale CBD toepassen en 68% die THC-rijke cannabis inademen. Vergeleken met CBD-inhalatie werd vaker melding gemaakt van het inhaleren van THC om akinesie en stijfheid te verminderen (50% versus 35%).

Wetenschap/Dier: Bèta-caryofylen kan nuttig zijn bij de ziekte van Parkinson.

Bèta-caryofylen, een terpeen dat zich bindt aan de CB2-receptor, vertoonde in een muismodel van de ziekte van Parkinson beschermende antioxiderende effecten. De auteurs concludeerden dat “dit fytocannabinoïde een veelbelovende farmacologische optie kan zijn om dopaminerge neuronen te beschermen en de progressie van PD te voorkomen”.

Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO), Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Mexico.

Flores-Soto ME, et al. Neurosci Lett. 2020 Nov 30:135534.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis kann laut Umfrage bei Parkinson-Krankheit nützlich sein

Laut einer Umfrage mit 1348 verschickten Fragebögen an Patienten mit der Parkinson-Krankheit verwendeten 8,4 % Cannabis zu medizinischen Zwecken. Die Studie wurde von Forschern der Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, Deutschland, durchgeführt. Die Fragebögen wurden bundesweit über die Mitgliederzeitschrift der Deutschen Parkinson Vereinigung (1123 Fragebögen) und lokal in einer Klinik (225 Fragebögen) verteilt.

51 % der Teilnehmer wussten, dass Cannabis in Deutschland vom Arzt verschrieben werden kann, 28 % waren über verschiedene Verabreichungswege informiert und 9 % über den Unterschied zwischen THC und CBD. Eine Reduktion von Schmerzen und Muskelkrämpfen wurde von mehr als 40% der Cannabiskonsumenten berichtet. Steifheit/Akinesie, Einfrieren, Tremor, Depression, Angst und Restless-Legs-Syndrom verbesserten sich subjektiv bei mehr als 20% und die Verträglichkeit war insgesamt gut. Über eine Verbesserung der Symptome berichteten 54 % der Anwender, die CBD oral einnahmen, und 68 %, die THC-reiches Cannabis inhalierten. Im Vergleich zur CBD-Einnahme wurde bei der Inhalation von THC häufiger über eine Verringerung von Akinesie und Steifheit berichtet (50 % gegenüber 35 %).

Cannabis in Parkinson’s Disease: The Patients’ View

Yenilmez F, Fründt O, Hidding U, Buhmann C. Cannabis in Parkinson’s Disease: The Patients’ View. J Parkinsons Dis. 11. November 2020. [im Druck]

Science/Animal: Beta-caryophyllene may be helpful in Parkinson’s disease

Beta-caryophyllene, a terpene which binds to the CB2 receptor, showed protective antioxidant effects in a mouse model of Parkinson’s disease. Authors concluded that “this phytocannabinoid may represent a promising pharmacological option to safeguard dopaminergic neurons and prevent the progression of PD.”

Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO), Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Mexico.

Flores-Soto ME, et al. Neurosci Lett. 2020 Nov 30:135534.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook